• Innovation English  Innovatie Nederlands

Business Model Innovation Challenge

Nieuwe business modellen ontwikkelen en realiseren
die worden gedragen binnen uw organisatie

Business model uitdaging

Organisaties beseffen zich vaak terdege dat de business waarin zij opereren meestal zeer competitief zijn en dat de verdiensten teruglopen. De “dingen” nog beter doen heeft zijn grenzen, waarbij een tijd is aangebroken waarbij de “dingen” anders dienen te worden gedaan. Organisaties dienen op zoek te gaan naar nieuwe business modellen die nieuwe waarde voor klanten creëren en nieuwe inkomstenbronnen mogelijk maken.

Vaak bestaan wel ideeën over business modellen, leuk gemaakt in een eendaagse workshop, maar niet verankerd binnen de organisatie. Laat staan dat het professioneel is uitgewerkt, is getoetst op haalbaarheid en uiteindelijk is geïmplementeerd.

Nieuwe business modellen. Geen papieren tijgers
Business Modellen die worden geïmplementeerd
Draagvlak voor verandering
Co-creatie
Leren en kennisdeling


Doel

Om op basis van verschillende ideeën die binnen uw organisatie leven omtrent het ideale business model te komen tot de implementatie van het business model welke het beste binnen uw organisatie past. Niet een mooie business model canvas op papier, maar een concreet business model die zijn waarde gaat opleveren!

Aanpak

Het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een nieuw business model is nog altijd een bepaald doel en een doelstelling die de organisatie heeft. Dit schetst dan ook veelal de kaders waarbinnen de challenge wordt uitgevoerd.
Daarnaast is het belangrijk dat er een goed besef is wat het huidige business model inhoudt. Wellicht dient het huidige business model volledig los te worden gelaten, maar ontkom je er als organisatie niet aan om bij de implementatie rekening te houden met het huidige business model. Hoe gaat de roadmap er uitzien of wordt het werkelijk een big bang scenario?

Last but not least, de spelers dienen zich bewust te zijn wat een business model is, zodat daar geen misverstanden over bestaan. Het gebruik van de business model canvas (BMC) van A. Osterwalder wordt hiervoor gebruikt als gemeenschappelijk communicatie-instrument voor een business model. In de kennisbank van het innovatieplatform is veel informatie aanwezig omtrent business modellen.

Door de spelers/innovators, eventueel in teamverband, wordt een business model optie (of zelfs meerdere) uitgewerkt en in het platform gedeeld.
In iedere ronde dienen vragen omtrent het ingebrachte business model door een speler (eventueel met zijn team) te worden beantwoord. Alle spelers hebben in het platform een budget per ronde beschikbaar waarmee ze beantwoording van de vragen kunnen beoordelen middels een investeringen en/of feedback.
Op deze manier wordt constructieve feedback ontvangen en wordt waarde aan het business model toegekend. 

Het business model die over alle ronden heen de meeste investeringen heeft ontvangen is het business model die het beste door de organisatie kan worden gerealiseerd. Daarnaast heeft het winnende business model de meeste draagvlak binnen de organisatie.

De ronden

In de eerste ronde worden de verschillende business modellen beoordeeld op basis van gangbare beoordelingscriteria (vragen).

In de tweede ronde worden de verschillende business modellen aan de hand van business specifieke criteria beoordeeld. Bij een bank zal bijvoorbeeld risk en compliancy een belangrijke rol vervullen en bij een organisatie in de maakindustrie meer ecologische criteria.

In de derde ronde worden de verschillende business model opties concreet op haar implementatiemogelijkheden beoordeeld. Wat zijn de risico's om het business model te implementeren? Past het business model wel bij de cultuur van de organisatie? Heeft de organisatie wel de expertise in huis om het business model te kunnen implementeren? Hoe kunnen we de performance van het nieuwe business model meten? Zijn er conflicten met het bestaande business model of wordt deze uitgefaseerd?

In de laatste ronde wordt een duidelijke keuze gemaakt voor het business model die over alle ronde heen de meeste investeringen heeft ontvangen/vergaard en dus de meeste steun van de stakeholders geniet.

Het is van belang dat opdrachtgevers voor het spelen van de Business Model Innovation Challenge hun commitment geven om daadwerkelijk het winnende business model in de praktijk te gaan implementeren. De Business Model Innovation Challenge is een transparante serious game waar alle spelers/deelnemers inzicht hebben in alle informatie, investeringen, budgetten van alle deelnemers.
business model innovation proces

business model innovation canvas

Resultaat

Het beste business model voor de organisatie die ook gedragen wordt door de stakeholders.
Inzicht in verschillende business modellen die mogelijk zijn, dus ook de alternatieven.
Inzicht in het winnende business model voor wat betreft:
Succeskans, toegevoegde waarde en bijbehorend verdienmodel.
Implementatie van het business model, de tijdslijnen en projectrisico’s.
Inzicht in het veranderingstraject die de organisatie mogelijk dient te ondergaan.

Ondersteuning

Innofication ondersteunt u gedurende de gehele business model innovation challenge van voorbereiding, uitvoeren en evaluatie van de challenge. De activiteiten kunnen bestaan uit project management, strategisch advies, inrichting omgeving, gebruikersondersteuning, technisch support, moderator rol, managementrapportages en offline sessies faciliteren.

De toegevoegde waarde van ons innovatieplatform is groot, maar het blijft nog altijd een software-instrument. Dienstverlening van de klant en Innofication zijn hiervoor noodzakelijk om er een groot succes van te maken.
 lees verder

Maatwerk

De Business Model Innovation Challenge kan volledig aan uw business behoeften worden aangepast. De doorlooptijd is o.a. sterk afhankelijk van een vraagstuk en organisatie omvang. Neem contact met ons op uw vraagstuk met ons te bespreken.