• Innovation English  Innovatie Nederlands

Innovation Management Challenge

Van ideeën naar succesvolle proposities

Wat is het

"Klanten, medewerkers en andere belanghebbenden pro-actief betrekken in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten!
Co-creatie pur sang."

De Innovation Challenge ondersteunt uw innovatieproces waarbij uw belanghebbenden binnen maar ook buiten uw organisatie kunnen worden betrokken om nieuwe ideeën te bedenken op business vraagstukken en deze vervolgens te ontwikkelen tot proposities die ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Onze oplossing creëert een community, waarbij uw belanghebbenden op een actieve wijze worden betrokken in alle fasen van het innovatieproces.

De Innovation Challenge richt zich op de harde- en zachte kant van innovatie. Leren, samenwerken, motiveren, risico nemen, kennis delen en ondernemen staan hierbij centraal. Ons online innovatieplatform i.c.m. offlineactiviteiten zorgt voor een grote betrokkenheid van veel belanghebbenden wat nooit offline is te realiseren. Innovatie is niet een exclusief feestje van een klein groepje mensen!

Wat lost het op

De Innovation Challenge is de transparante en effectieve methode om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen samen met uw belanghebbenden met als doel om de slagingskans te verhogen van nieuwe producten en diensten.
Door een optimale combinatie van offline methoden (workshops, plenaire sessies) en het online innovatieplatform wordt een community gecreëerd waar samenwerking, commitment, gezonde competitie, kennisdeling, fun, snelheid en het boeken van resultaten centraal staat.

Daarnaast is deze innovatieve aanpak kostenbewuster dan alle innovatie-activiteiten offline uit te voeren.
Door het gebruik van een online innovatieplatform is het mogelijk om ook veel belanghebbenden in het innovatieproces te betrekken

Ideation / Crowd Sourcing
Open Innovation & Co-creatie
Innovatie Community
Innovatie resultaat!

De innovation challenge is de meest transparante en effectieve methode om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen in een community samen met uw belanghebbenden met als doel om de slagingskans te verhogen van nieuwe producten en diensten.

Hoe werkt het

Ideeën moeten worden uitgewerkt tot proposities die op de markt kunnen worden geïntroduceerd. En deze proposities dienen de nieuwe pareltjes te worden voor uw organisatie. De toekomstige cashflow generators.

In de innovation challenge wordt in competitieverband meerdere potentieel goede ideeën uit gewerkt tot proposities (nieuwe producten en diensten) die van toegevoegde waarde zijn voor uw klanten. In 9 ronden worden door de innovators actief gewerkt aan hun proposities en de belanghebbenden kunnen hun feedback en investeringen doen in de ideeën/proposities die zij het waardevolst achten.

Het idee/propositie die de meeste investeringen heeft ontvangen is de winnaar en ook het beste idee/propositie om op de markt te worden geïntroduceerd met de hoogste slagingskans.

Innovatie community

Een volledige innovatie community wordt ingericht waarbij alle betrokkenen actief kunnen deelnemen aan het innovatieproces. Dit geldt niet alleen voor de innovators, maar ook voor alle betrokkenen. Hun feedback is van onschatbare waarde om proposities te ontwikkelen die enerzijds aansluiten op de markt, maar anderzijds ook worden gedragen binnen de organisatie. Hierdoor wordt zowel de time to market van nieuwe proposities korter als de succeskans vergroot.

Een innovator heeft de mogelijkheid om voor zijn idee/propositie een innovatieteam samen te stellen. De spelers in het innovatieteam kunnen dan ook meehelpen om de propositie verder uit te werken. Daarnaast kunnen de innovatie teamleden deelnemen in een gesloten collaboratie oplossing waar zij met elkaar informatie kunnen delen en polls kunnen houden om binnen het team snel besluiten te kunnen nemen. Een innovatie teamlid kan iedere deelnemers/speler in het innovatieplatform zijn.

Daarnaast kunnen alle spelers in een challenge met elkaar chatten in een groepschat. Tevens beschikt de oplossing over een intern berichtensysteem om elkaar snel berichten te kunnen sturen. Dit werkt nog eenvoudiger dan e-mail. Voor een challenge kan content in beschikbaar worden gesteld aan alle spelers vanuit het content management systeem. Zo kan ook content worden toegevoegd aan de kennisbank.

Al met zijn er veel functionaliteiten beschikbaar om een actieve community op te bouwen. Overzicht functionaliteiten
innovatie management community

Waar krijgt u antwoord op

Enkele vragen waar de innovation challenge onder andere antwoord op geeft zijn: 
 Aan welke ideeën heeft de klant de grootste behoefte?
 Wat is het business model en waardepropositie voor het idee?
 Welke idee heeft het grootste business potentieel c.q. interessante business case?
 Wat doet de concurrentie?
 Wat zijn de risico’s van een nieuw business ideeën? 
 Welke experimenten kunnen veronderstellingen toetsen? 
 Beschikt de organisatie wel over de juiste competenties?
 Wat is een goede time to market?
 Welke idee/propositie gaan we daadwerkelijk implementeren?

innovation challenge

Aanpak

De Innovation Challenge bestaat uit 9 ronden die volledig zijn aan te passen aan uw innovatievraagstuk. De ronden zijn als volgt opgebouwd en dienen als inspiratiebron. 

De praktijk

In de Innovation Challenge worden gangbare theorieën en modellen toegepast om de kwaliteit van de uitgewerkte proposities te verbeteren en om de innovators te ondersteunen met het uitwerken van hun proposities. Deze theorieën en modellen zijn echter niet leidend, maar zijn ondersteunend. Het gaat tenslotte om de harde praktijk die nog griller en uiterst onvoorspelbaar kan zijn dan de theorie.

In het innovatieplatform bevindt zich een kennisbank waar informatie is te vinden over de toegepaste theorieën voor zover deze al niet wordt toegelicht bij de vragen in het innovatieproces zelf.

Daarnaast zijn er modellen beschikbaar in het innovatieplatform waarmee bijvoorbeeld een bedrijfstakanalyse, business model canvas, waardepropositie canvas, lean canvas, persona's, customer journey mapping, experiment canvas en SWOT met confrontatiematrix snel kan worden gemaakt.
modellen zoals business model canvas om u te ondersteunen met innoveren

Professional Services

Innofication ondersteunt u gedurende de gehele project van voorbereiding, uitvoeren en evaluatie van de challenge. De activiteiten kunnen bestaan uit project management, strategisch advies, inrichting omgeving, gebruikersondersteuning, technisch support, moderator rol, managementrapportages en offline sessies faciliteren.
De toegevoegde waarde van ons innovatieplatform is groot, maar het blijft nog altijd een software instrument. Dienstverlening van de klant en Innofication zijn hiervoor meestal noodzakelijk om er een groot succes van te maken.
 lees verder

Aan de slag

De Innovation Challenge kan volledig worden aangepast aan uw innovatievraagstuk en uw huisstijl. De doorlooptijd van de Innovation Challenge is tussen de 3 en 16 weken afhankelijk van uw business, innovatievraagstuk, beschikbare capaciteit van betrokkenen en business urgentie. Neem contact op met Innofication om de mogelijkheden te bespreken.