• Innovation English  Innovatie Nederlands

Waarom nu Innoveren en
waarom is het zo moeilijk?

De crises is hoogstwaarschijnlijk uw organisatie niet ontgaan. Veel organisaties zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met diverse negatieve ontwikkelingen die het noodzakelijk maken om hun organisatie te revitaliseren. Dit leidt meestal tot een interne gerichtheid en reorganisaties. Programma’s worden opgestart om kostenbesparingen te realiseren door onder andere processen te optimaliseren, productiviteit van medewerkers te verhogen, verliesgevende activiteiten af te stoten en medewerkers te laten uitstromen.

Richting de markt betekent het vaak dat er een defensieve strategie wordt gevolgd met een focus op klantbehoud en maximalisatie van bestaande klantopbrengsten. New business heeft dan ook een lage prioriteit gekregen.

innovatie uitdagingen organisaties
Deze programma’s zijn voor organisaties zeer aangrijpend, maar wel noodzakelijk om een gezonde financiële positie te kunnen behouden en om de continuïteit te kunnen waarborgen.

"Organisaties hebben vroeg of laat een optimum bereikt in het efficiënter maken van processen."
Organisaties hebben vroeg of laat een optimum bereikt in het efficiënter maken van processen. Processen kunnen niet nog efficiënter worden en de productiviteit van medewerkers kan ook niet hoger worden. Een klantbehoud van 100% is evenmin realistisch. Hoe tevreden klanten ook zijn, sommige klanten willen wel eens ergens anders gaan eten. Al is het alleen maar om ergens anders te kunnen proeven en er aan te worden herinnerd dat het bij u toch lekkerder eten is. Tenslotte heeft een grote klanttevredenheid niet altijd een grote klantloyaliteit tot gevolg.

Dan is er nog niet eens gesproken over de medewerkerstevredenheid en de bedrijfscultuur die door voorgaande activiteiten zwaar te leiden hebben gehad. 
Denk bijvoorbeeld eens aan:
  • Wat is de risicobereidheid van uw medewerkers om nieuwe initiatieven op te pakken?
  • Is er nog een ondernemende cultuur van successen te boeken, samen de mouwen op te stropen en het bedrijfsbelang voorop te stellen of is het belang van het individu of de afdeling belangrijker?
  • Is er nog een lange termijn denken of gaat het om korte termijn individuele resultaten boeken die goed zijn voor een individuele bonus of beoordelingsgesprek?
Deze vragen kunnen beter worden beantwoord op het “onderbuikgevoel”, want ze komen niet uit een performance management systeem en de afdeling human resources kan ze ook niet eenvoudig kwantificeren, hooguit bevestigen.

Het wordt dus tijd om andere wegen te gaan bewandelen om meer waarde te kunnen creëren voor uw organisatie en andere belanghebbenden dan een interne gerichtheid.
Lees de volledige whitepaper waar wordt stilgestaan bij:
  • verbeteren concurrentiepositie
  • turbulente business environment
  • successen uit het verleden
  • vernieuwing voor organisaties is lastig
  • processen om te vernieuwen zijn onduidelijk of traag
  • innovatie een "feestje van het management"

"Innovatie dient een feestje te worden op alle lagen van de organisatie!"