• Innovation English  Innovatie Nederlands

Education, Social Learning Challenge

Social learning oplossing om de kwaliteiten van uw medewerkers te benutten om
snel kennis te vergaren en van elkaar te leren

Leren is geen monoloog, maar een dialoog

Om als organisatie te veranderen is vaak verandering van gedrag en attitude van medewerkers noodzakelijk om de gewenste doelen te kunnen bereiken. Om maar nog niet te spreken over een cultuurverandering in de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers relevante kennis vergaren die in de praktijk van toegevoegde waarde is. Welke inzichten heeft uw organisatie over uw medewerkers nodig?

Voor educatie challenges in het onderwijs

Uitdaging

social learning om kennis en ervaringen te delen Iedereen heeft wel eens de ervaring gehad dat een opleiding of cursus onvoldoende aan sloot op de praktijk. Het behalen van een rijbewijs geeft evenmin de garantie dat iemand direct goed kan autorijden.

We hebben nog niet gesproken over de praktijk die veelal weerbarstiger is dan de theorie. Niet alles is zwart-wit en de problemen die een organisatie in praktijk ervaart is regelmatig niet terug te vinden in onderzoeken, literatuur en/of theorie. Wat zou het toch mooi zijn dat medewerkers van elkaar kunnen leren en nieuwe inzichten kunnen krijgen.

De enige constante die we hebben in deze tijd is een continue verandering. Nieuwe boeken met “wilde” managementmodellen, frameworks en methoden, nieuwe technologische veranderingen, het compliant zijn aan bepaalde wet- en regelgeving, de veranderende normen en waarden van de organisatie. Het houdt voor medewerkers en dus ook voor de organisatie niet op en medewerkers worden overspoeld. Mooi die trainingen en cursussen, maar de business moet blijven doorgaan en dat heeft veelal de hoogste prioriteit. Niet zo verwonderlijk dat er soms weerstand is tegen de zoveelste training.

 Social learning oplossing

De social learning module van Innofication is gericht op het vergaren van kennis- en informatie, maar ook op de interactie tussen medewerkers onderling. Dit betekent dat medewerkers informatie krijgen gepresenteerd en kennis tot zich kunnen nemen (micro-leren). Daarnaast kan het betekenen dat de medewerker wordt geacht om een vraag te beantwoorden. Dit kan een typische toetsvraag zijn waar slecht één antwoord juist is of slechts een vraag waarbij de mening van de medewerker wordt gevraagd.

De medewerker kan na het beantwoorden van een vraag de antwoorden van andere medewerkers op deze vraag inzien. Dit geeft hem inzichten hoe andere medewerkers tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Daarnaast is er de mogelijkheid dat medewerkers een discussie voeren over het betreffende onderwerp om vooral kennis en ervaring met elkaar te delen.

Los van het feit dat medewerkers op een “speelse” en interactieve manier kennis vergaren levert het de organisatie ook een schat aan nieuwe inzichten op. En het is allemaal realtime en transparant!

social learning om gezonde competitie te creëren De online learning module bestaat uit verschillende ronden waarbij in iedere ronde een bepaald thema met vragen centraal staat. Iedere ronde en vraag kan informatie in verschillende vormen bevatten zoals html content, documenten, video’s, etc. Daarnaast kan een kennisbank worden ingericht met content over het betreffende onderwerp die door de medewerkers is te raadplegen. De online learning module bestaat uit verschillende ronden. Een ronde kan bestaan uit een vaste begin- en einddatum of op basis van het behaalde aantal “experience points”. Experience points kunnen bijvoorbeeld worden verdiend door content te bekijken c.q. te lezen, vragen te beantwoorden, juiste antwoord op een vraag te geven en commentaar op een vraag te geven. Dit is allemaal in te richten per vraag. Gamification elementen kunnen worden ingezet om een competitie aspect toe te voegen.

We spreken over medewerkers, maar alle belanghebbenden binnen uw eco-systeem kunnen participeren in de social learning oplossing die onderdeel is van ons innovatieplatform. Uiteraard kunnen er meerdere social learning modules gelijktijdig voor u actief zijn voor verschillende onderwerpen en/of talen.

Toepassingen

De social learning oplossing is een Learning Management Systeem (LMS) gericht op de praktijk en biedt legio toepassingsmogelijkheden, zoals:
het aanleren van nieuwe vaardigheden voor ondernemerschap en innovatie;
werken aan cultuurverandering;
ondersteuning van organisatieverandering; 
gebruiken als laagdrempelige tool om bijvoorbeeld partners te onderwijzen in recent gelanceerde producten;
inzicht vergaren in het sentiment van medewerkers en mogelijke issues.