• Innofication English  Innofication Dutch

Uitdagingen onderwijs

Overal in het onderwijs zijn veranderingen aan de orde van de dag. Zo verwachten studenten veel meer interactiviteit, inzet van nieuwe media, any place en any time toegang tot de gewenste informatie. Daarnaast hebben de meeste opleidingsinstituten te maken met beperkte(re) budgetten, waarbij toch op geen enkel front concessies mogen/kunnen worden gedaan ten aanzien van de te leveren kwaliteit. Dit betekent vaak grote collegezalen met veel studenten en beperkte coachingsmogelijkheden voor studenten.

Voor diverse modules in het onderwijs dienen studenten een onderzoek uit te voeren, waarvoor een plan dient te worden ontwikkeld of een project te worden uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een ondernemingsplan, een onderzoek of het afstuderen van studenten. In een dergelijke situatie is het vaak wenselijk dat studenten, los van de hoorcolleges, van elkaar leren in plaats van uitsluitend blind te varen op de expertise van een docent (enige feedback). Tevens dient er een stimulans te zijn dat studenten, individueel of in teamverband, zeer intensief aan de slag gaan met het ontwikkelen van een plan, onderzoek of project.

De Education Challenge biedt hiervoor een perfecte uitkomst.

Doelen

De doelen van opleidingsinstituten en/of docenten kunnen divers zijn, namelijk:
Kennisdeling tussen docent en studenten intensiveren.
Kennisdeling tussen studenten/teams en andere studenten/teams intensiveren, zodat studenten meer van elkaar leren.
Competitie element toevoegen om studenten extra te motiveren.
Benutten mogelijkheden blended learning en flipping the classroom.
Meer tijd beschikbaar maken voor bijvoorbeeld coaching en andere activiteiten.
Beter inzicht krijgen in de voortgang van studenten/teams voordat plannen worden ingeleverd. Een soort “damage control”…
Informatie eenvoudiger kunnen delen met studenten en op het juiste moment aanbieden.
Verbeteren resultaten van studenten.
Verbeteren kwaliteit van onderwijsmodules!

Aanpak

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren voldoet het uitwerken van een plan of project op "traditionele wijze" met behulp van reguliere hoorcolleges vaak niet meer.

De Education Challenge is een serious game waar studenten individueel of in teamverband aan de slag gaan met het uitwerken van een plan of project dat is opgedeeld in diverse logische ronden. Deze ronden komen meestal overeen met de thema’s van de hoorcolleges die in een lesweek centraal staan.

In iedere ronde dienen studenten de belangrijkste vragen die centraal staan in een thema uit te werken. Deze vragen kunnen in de serious game worden voorzien van uitvoerige beschrijvingen, presentaties, documenten, templates en/of web lectures.

De beantwoording van de vragen zijn voor alle studenten en docenten inzichtelijk. In iedere ronde beschikken zowel de docenten als studenten over een fictief budget. Dit budget dient te worden gebruikt om te investeren in de plannen of projecten van andere studenten/teams die het beste of meest kansrijk zijn. Naast de investeringen dienen de studenten ook de investeringen te onderbouwen door middel van feedback.

Op basis van de ontvangen feedback kunnen studenten de uitwerkingen van vragen aanpassen en verbeteren hetgeen vervolgens kan resulteren in het verkrijgen van meer investeringen. Er ontstaat hierdoor een gezonde competitie, want studenten hebben in iedere ronde een beperkt budget. 

De student/ het team die over alle ronden heen de meeste investeringen heeft ontvangen, is het winnende plan of project. Het moet raar lopen in de praktijk mocht het winnende plan niet een goed cijfer krijgen! De docent heeft gedurende de game hoogstwaarschijnlijk al een goed beeld gekregen omtrent al dan niet kansrijke plannen of projecten.
Er kan worden gekozen om hoorcolleges op te laten nemen in de vorm van web-lectures en deze in de education challenges te gebruiken. De tijd die als gevolg hiervan beschikbaar komt kan worden benut voor bijvoorbeeld coaching, gastsprekers, behandelen cases etc. Daarnaast heeft de docent de mogelijkheid om informatie eenvoudiger met de studenten te delen.

De Education Challenge is overigens geen vervanging van bestaande systemen, zoals bijvoorbeeld Blackboard maar is een platform waarin kennisdeling en het spelen van een serious game centraal staat. Flexibiliteit, vrijheid en gebruiksgemak spelen hierbij een belangrijke rol.

Theorie, praktijk, modellen en kennisbank

In de education challenge worden gangbare theorieën en modellen toegepast om de kwaliteit van de uitgewerkte plan of project te verbeteren en om de studenten te ondersteunen met het uitwerken van hun plan. Deze theorieën en modellen kunnen door studenten worden toegepast. Onderstaand is een kort overzicht te vinden van de toegepaste literatuur. In het Innofication platform bevindt zich een kennisbank waar informatie is te vinden over de toegepaste theorieën voor zover deze al niet wordt toegelicht bij de vragen in de game zelf. Daarnaast zijn er zelf modellen beschikbaar in het platform waarmee bijvoorbeeld een bedrijfstakanalyse, business model canvas, waardepropositie canvas, SWOT met confrontatiematrix, persona's en customer journeys snel kan worden gemaakt.

Ondersteuning

Innofication ondersteunt de onderwijsinstellingen en uiteraard de docenten met alle aspecten die te maken hebben met de onderwijsmodule. Innofication heeft veel ervaring met doceren en kan indien gewenst hoorcolleges of een gastcollege verzorgen. Zelfs een volledige onderwijsmodule kan door Innofication worden verzorgd. 

Resultaat

De Education Challenge zorgt voor een geweldige leerervaring waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Enerzijds kunnen studenten een plan of project in diverse vormen uitwerken, kennis delen, interactie hebben en wedijveren, anderzijds krijgen docenten inzicht en tijd beschikbaar om de professionaliteit van een module/vak te verbeteren. En last but not least, voor alle betrokkenen is het een geweldige ervaring met een leuk game element welke aansluit op de verwachtingen van studenten en de ontwikkelingen in het onderwijs.

Uw onderwijs vraagstuk

De education challenge heeft geen vaste methode of toepassing maar managet een proces die kan worden aangepast aan een bestaand of nieuwe onderwijsmodule. Tenslotte is iedere onderwijs module weer verschillend. De toepassingen kunnen hierdoor legio zijn, bijvoorbeeld:
Ondernemen
Onderzoeksprojecten
Adviesopdrachten
Innovatie
Marktonderzoek
Afstudeeropdrachten
En nog veel meer

Centraal hierbij staat wel dat alle studenten de werkzaamheden van elkaar kunnen inzien en juist van elkaar gaan leren. De education challenge kan qua vormgeving volledig worden aangepast aan de huisstijl van uw organisatie of onderwijsmodule (white label).

Aan de slag

Als onderwijsinstelling heeft u de mogelijkheid om de education challenge eenmalig te gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld een module. Hiervoor rekenen wij eenmalige setupkosten en een prijs per student. Hierbij heeft u de mogelijkheid dat een student de gebruikersprijs dient te betalen via onze betaalmodule.
Daarnaast kunnen er afspraken worden gemaakt omtrent het toepassen van onze education challenge als een structurele oplossing voor één of meerdere moduels voor langere tijd. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.