• Innovation English  Innovatie Nederlands

Waarom Innofication

Next generation innovatieplatform

Innofication gelooft niet in een “one-size fit all” benadering. Een of andere methodiek wat te pas en te onpas wordt gebruikt om verschillende vraagstukken op te lossen. De te volgen methodiek is afhankelijk van vele factoren zoals het soort vraagstuk, organisatiecultuur, competenties van medewerkers, bestaande methodiek, tijd, budget en verwachte kwaliteit.

Het innovatieplatform van Innofication managet een innovatieproces wat volledig kan worden ingericht om uw business vraagstuk zo goed mogelijk op te kunnen lossen. Hiervoor zijn standaard diverse modellen beschikbaar die ondersteunend kunnen zijn. Het gaat tenslotte om de praktijk, uw business! In de aanpak schuilt wellicht al een deel van de oplossing.

innovation management software, innovation challenge
Harde- en zachte kant van innoveren

Een innovatieplatform is en blijft nog altijd een stukje software wat ondersteunend is aan de innovators en alle andere betrokkenen. De zachte kant van innoveren waar kennisdeling, samenwerking, gezonde competitie, risico nemen en fun centraal staan is misschien nog wel belangrijker dan de harde kant van innoveren. Natuurlijk innovatieactiviteiten kosten tijd en geld. Het is logisch dat de innovatieactiviteiten accountable dienen te zijn, waarbij deze inspanningen in de zin van opbrengsten, waardecreatie e.d. goed zijn te kwantificeren en dus zijn te verantwoorden met bijvoorbeeld een positieve ROI. Het zal echter niet het primaire doel dienen te zijn voor een innovatieplatform, want dan wordt in onze optiek het doel voorbij geschoten.

Het gaat om een omgeving te creëren waar innovaties worden ontwikkeld die een kort(ere) time to market hebben, succesvol worden en in lijn met de strategie van de organisatie zijn! Het platform van Innofication beschikt over veel functionaliteiten om tegemoet te komen aan zowel de harde- als zachte kant van innovatie.

innovation management software, innovation challenge
Optimale balans tussen online- en offline innovatieactiviteiten

Het platform van Innofication gaat verder dan de meest gangbare innovatieplatformen in de markt die een grote focus hebben op uitsluitend ideation/crowdsourcing. In de praktijk houden de meeste innovation management software oplossingen op wanneer ideeën zijn verzameld, beoordeeld en geselecteerd. Soms zijn ideeën kleine verbeteringen (incrementele innovaties) die direct gerealiseerd kunnen worden. Niets aan de hand, maar als ideeën ook daadwerkelijk verder uitgewerkt moeten worden tot daadwerkelijk nieuwe proposities, business modellen of strategieën (een radicale of disruptieve innovatie..)? Van alleen goede ideeën gaat de schoorsteen nog niet roken!

Vaak wordt een “traditionele” innovatieaanpak gevolgd, waarbij vrijwel alle activiteiten offline geschieden en de belangrijke stakeholders op de achtergrond raken. De besluiten worden vervolgens uitsluitend gemaakt door het innovatieteam en/of management. Niet verbazingwekkend dat er vervolgens weinig draagvlak voor nieuwe initiatieven is, het tempo van vernieuwing vertraagd en er worden veel kosten gemaakt voor sessies, workshops en andere faciliteiten etc.

In onze optiek kan dat proces efficiënter, effectiever en democratischer verlopen, waarbij een betere balans tussen online- en offline innovatieactiviteiten wordt gecreëerd. Online werken aan proposities in bijvoorbeeld een challenge in competitieverband waar de crowd een actieve rol vervuld en offline sessies voor teambuilding en coaching. Het resultaat is een “gemanged” innovatieproces met gedragen proposities binnen de eigen organisatie, maar ook bij klanten indien zijn ook participeren (cocreatie).

innovation management software, innovation challenge
Professionele en flexibele partner

Innovatie vraag om een agile organisatie en een agile innovatieplatform. Daar hoort een ook een flexibele partner bij die proactief is en met u meedenkt. Niet een leverancier, maar echt een partner die u helpt met uw business vraagstuk.

Innofication heeft een passie voor innovatie en veranderingen in het algemeen. Wij beseffen dat innovatie meestal niet een fulltime job is van medewerkers en dat het naast de bestaande werkzaamheden dient plaats te vinden. Innoveren dient een leuke en leerzame ervaring te worden van medewerkers die leidt tot een ondernemende cultuur. Energie en passie dienen vrij te komen. Wat komt de organisatie bij de medewerkers halen? Maar misschien nog belangrijker, wat komt de organisatie naar de medewerkers brengen?

innovation management software, innovation challenge