• Innovation English  Innovatie Nederlands

Ideation / Crowdsourcing

Ideeën van de crowd verzamelen, beoordelen en selecteren

Innoveren door belanghebbenden te betrekken

Organisaties betrekken vaak de aanwezige kennis, ervaring en de ideeën van belanghebbenden te laat in het proces van het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Hierdoor blijft expertise van de crowd helaas onbenut en neemt de slagingskans van nieuwe initiatieven af. 

Door belanghebbenden (crowd), bijvoorbeeld bestaande klanten, affiliates, medewerkers en distributeurs, vroeg te betrekken in het ontwikkelproces van nieuwe initiatieven kunnen nieuwe "pareltjes" door de organisatie in een vroeg stadium van ontwikkeling van nieuwe producten en diensten worden ontdekt en worden uitgewerkt tot nieuwe proposities.Betrokkenheid en bevlogenheid van de crowd krijgen

Veel medewerkers en andere belanghebbenden zijn verandermoe, waarbij de huidige bedrijfsactiviteiten vrijwel alle energie opslurpen. Het succes van crowdsourcing en ideation hangt vaak af van: 
Laagdrempelig in gebruik innovatie oplossing. Het mag voor sommige mensen niet te veel tijd kosten, terwijl juist hun input belangrijk is. 
Transparantie. Het moet inzichtelijk zijn waarom bepaalde ideeën succesvoller zijn dan andere ideeën. 
Kennisdeling en vergaring zijn belangrijk. Niet alleen brengen, maar ook halen is minstens zo belangrijk. 
Waarderen betrokkenen voor hun bijdrage.
De crowd invloed laten uitoefenen op het resultaat, de beste ideeën, wat verder gaat dan alleen ideeën liken.
 Opvolgen. Geselecteerde potentieel goede ideeën daadwerkelijk verder ontwikkelen tot goede proposities. Alleen goede ideeën genereren nog geen cashflow!

Ideeën verzamelen via verschillende kanalen

innovation channels

Het delen van ideeën kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kan op een website een formulier worden geplaatst waar ideeën kunnen worden gedeeld. Nog makkelijker is dat een standaard formulier wordt gebruikt in het platform van Innofication die kan worden aangepast aan uw behoeften.

Daarnaast is er de mogelijkheid dat ideeën via Twitter tweets met daarin een hashtag, bijvoorbeeld #nieuwidee worden gedeeld. Eenvoudiger kan niet. Innofication heeft een interface (REST API) beschikbaar waarmee ook andere kanalen kunnen worden toegevoegd.

Vanwege de laagdrempeligheid om ideeën te delen zijn er veel veiligheidsmaatregelen om misbruik, zoals spam e.d. te voorkomen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een blacklist en is er de mogelijkheid dat een moderator "externe" ideeën eerst goedkeurt voordat ze beschikbaar komen in het innovatieplatform.
Lees verder

Ideeën beoordelen

Innofication beschikt over verschillende methoden om ideeën te kunnen beoordelen. De meeste geavanceerde methode is een ontwikkeld scoringmodel die rekening houdt met likes, commentaar, beantwoording vragen wat volledig is af te stemmen op uw business vraagstuk.

Belangrijk daarbij is dat de crowd meestal een duidelijke stem dient te krijgen. Lees verder

Innovatie Community

Een volledige community wordt ingericht waar deelnemers bijvoorbeeld met elkaar kunnen chatten en berichten kunnen uitwisselen. Een eigen content management systeem is beschikbaar (CMS) in de community, waarbij u de mogelijkheid heeft om informatie (video's, documenten, idea informatie) met alle betrokkenen te delen.

De community kan open en/of gesloten zijn. Een geavanceerd autorisatiemodel regelt de toegang tot de community. Het kan tenslotte om vertrouwelijke informatie gaan. In een gesloten community bepaalt u op voorhand wie toegang heeft tot het innovatieplatform. Bij een open community stelt u de toegang voor iedereen beschikbaar. In een gesloten community kunnen dus ook uw belangrijkste stakeholders uit uw ecosysteem deelnemen.

Functionaliteiten

Social Login

Gebruikers kunnen op verschillende manieren toegang tot het innovatieplatform krijgen, bijvoorbeeld via Facebook.

Branding

Onder andere de vormgeving van het innovatieplatform kan worden aangepast aan uw huisstijl.

Modellen

Veel modellen zijn beschikbaar om ideeën uit te werken en te valideren.

Mass innovator feedback

Geef veel innovators snel feedback omtrent de status van hun idee.

Ondersteuning

Innofication ondersteunt u in het gehele crowd sourcing / ideation traject. De activiteiten kunnen bestaan uit project management, strategisch advies, inrichting omgeving, gebruikersondersteuning, technisch support, moderator rol, managementrapportages, offline sessies faciliteren en mogelijke vervolgstappen om ideeën verder uit te werken tot proposities.

Kort samengevat, alle activiteiten om samen met uw succesvol te kunnen innoveren!
 Lees verder

Resultaat

Enkele resultaten van de crowdsourcing/ ideation oplossing zijn:
Inzicht in een groot aantal ideeën. 
 Betrokkenheid van de crowd.
 Waardering ideeën door de crowd en niet uitsluitend door het management of een groep van experts.
 Selectie van de meest kansrijke ideeën die kunnen worden gerealiseerd.

Aan de slag

De crowd sourcing / ideation challenge kunt u per maand afnemen of zelfs als een continue proces in uw organisatie toepassen. Het licentiemodel is gebaseerd op een prijs per gebruiker in het platform. Dit is inclusief technisch support. Daarnaast hanteert Innofication eenmalige setup-kosten om het platform in te richten volgens u wensen.