• Innovation English  Innovatie Nederlands

Modellen innovatieplatform

Het innovatieplatform beschikt over een groot scala aan modellen die online kunnen worden uitgewerkt door het innovatieteam. Daarnaast kunnen relatief eenvoudig nieuwe modellen worden toegevoegd. Alle modellen worden online voorzien van uitvoerige helpfiles die de innovator ondersteunen om modellen goed uit te werken.

Een uitgangspunt in het platform is dat een model ondersteunend is om kern vragen zo goed mogelijk uit te werken. De praktijk van een organisatie staat centraal en een model is niet leidend!

Business Model Canvas

Het Business Model Canvas van A. Osterwalder is sinds 2010 het leidend model om een business model te visualiseren. Het Business Model Canvas (BMC) boekt zelfs nu nog steeds niet in aan populariteit. De essentie van de Business Model Canvas is gericht op het zoeken naar strategische antwoorden/opties voor een strategisch vraagstuk. Deze opties worden uitgewerkt in een Business Model Canvas (BMC) waarin duidelijk naar voren komt op welke wijze waarde voor de klant wordt gerealiseerd en de wijze waarop de geleverde waarde door de organisatie wordt verzilverd. Het BMC bevat 9 belangrijke aspecten die in goede samenhang met elkaar dienen te zijn. De kracht van het BMC ligt vooral in de eenvoudige visualisatie van een business model die in de praktijk nog al wat voeten in aarde kan hebben.
business model canvas voor ideeën

Value Proposition Canvas

In het Business Model Canvas is de waardepropositie slechts 1 aspect in de canvas. De Value Proposition Canvas (VPC) zoomt dieper in op de waardepropositie. In de VPC wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds de pijn, verlangens en taken die een klant segment heeft en de wijze waarop de waardepropositie hier invulling aangeeft. In de praktijk zijn er natuurlijk veel meer manieren om een waardepropositie uit te werken. Desalniettemin is ook de VPC een populaire canvas.
value proposition canvas voorbeeld

LEAN Canvas

De LEAN Canvas is iets minder populair dan de Business Model Canvas en de Value Proposition Canvas. De LEAN Canvas is feitelijk een samenvoeging van de Business Model canvas waarin delen van de Value Proposition Canvas zijn toegevoegd. Desalniettemin bevat de LEAN Canvas slechts 9 aspecten, waardoor het een overzichtelijk canvas blijft.

Personas

Personas zijn feitelijke beschrijvingen van doelgroepen. In een persona wordt ook daadwerkelijk in de huid van een persoon gekropen om onder andere inzicht te krijgen in de belevingswereld van een persona. Een persona staat ook volledig los van een propositie. Maar een propositie moet wel aansluiten op een persona om van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Personas leveren een wereld aan nieuwe inzichten op. Doordat een persona een duidelijke indentiteit kan worden gegeven, bijvoorbeeld meneer Jansen uit Amsterdam met 2x modaal inkomen en 2 kinderen, is het voor o.a. marketeers in de praktijk ook een belangrijk communicatieinstrument.

Personas bestaan al jaren, maar winnen meer aan populariteit bij Design Thinking.

personas voor ideeën

Customer Journeys

Customer Journeys, of te wel klantreis, bestaan ook al vele jaren. Echter doordat er de afgelopen jaren vooral veel nieuwe media bij zijn gekomen wordt de klantreis steeds belangrijker en tevens complexer. En dan hebben wij het nog niet gehad over het moeilijker te voorspellen klantgedrag. De customer journey houdt in welke stappen een klant doorloopt wanneer het in aanraking komt met uw organisatie (wellicht via TV commercial), zich oriënteert op een product, overgaat tot aanschaf tot en met uit gebruik nemen. Belangrijk hierbij is welke kanalen/media de klant gebruikt en welke functie zij vervullen.

Op zich klinken customer journeys eenvoudig, maar er zijn een aantal zaken waar rekening mee gehouden dient te worden. Zo wordt er snel een aanname gemaakt van het koopproces wat een klant doorloopt. Dit is in de praktijk sterk afhankelijk van het soort product of dienst. Daarnaast dienen customer journeys voor verschillende doelgroepen te worden uitgewerkt. Millennials kunnen een ander koopproces hebben dan een 65 plusser.

Uiteraard kunnen er voor een propositie meerdere customer journeys worden uitgewerkt die ook worden gerelateerd aan een persona.

Customer Journeys zijn van grote toegevoegde waarde om klanten een superieure customer experience te geven en daarnaast om een hoge sales conversie te kunnen realiseren. Customer Journeys kunnen tevens worden gebruikt om strategische keuze(n) te kunnen maken voor het wel of niet inzetten van bepaalde kanalen/media. Customer Journeys zijn ook erg popular binnen Design Thinking.

customer journey mapping voor ideeën

SWOT en confrontatiematrix

De SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threats) wordt tegenwoordig beschouwd als een klassieke manier voor het ontwikkelen van een strategie. Desalniettemin wordt een SWOT nog altijd veel gebruikt. Het probleem ligt hem echter niet in de SWOT zelf, maar aan het feit dat de input van een SWOT moet zijn gebaseerd op gedegen onderzoek en analyses. Daarnaast levert een SWOT niets op! Alleen vier ingevulde vakjes! Uit de SWOT dienen de kernproblemen te worden gehaald waarvoor een oplossing dient te worden gezocht. Dit gebeurt in een confrontatiematrix.

De online SWOT en confrontatiematrix heeft voor het uitwerken van de SWOT een lijst met opties beschikbaar die als inspiratiebron kunnen fungeren. Wat een goede SWOT uitwerken is niet altijd eenvoudig. Uit de SWOT kunnen zeer eenvoudig de kernproblemen worden gehaald. Hiervoor zijn ook hulpinstrumenten beschikbaar.

SWOT en confrontatiematrix voor ideeën

Experiment Canvas

De Experiment Canvas maakt het mogelijk om op een gestructureerde wijze experimenten uit te voeren, waarin onder ander de centrale vraag van het experiment, de hypothese, veronderstellingen, risico's, stakeholders, resultaten, besluiten en de lessons learned worden uitgewerkt.
De Experiment Canvas is voorzien van uitgebreid helpfiles en er kunnen uiteraard voor één idee of propositie meerdere experimenten (canvassen) worden uitgewerkt gedurende het gehele innovatieproces.
experiment canvas voor ideeën

Bedrijfstakanalyse

De bedrijfstakanalyse, ook wel de vijf forces genoemd, van M. Porter is een tijdloos model wat snel inzicht kan geven op een kwalitatieve manier over de potentiële winstgevendheid van een bedrijfstak. Deze analyse wordt gezien vanuit de organisatie waarvoor de bedrijfstakanalyse wordt ontwikkeld. De bedrijfstakanalyse kan bijvoorbeeld voor een nieuwe speler en de marktleider in dezelfde bedrijfstak er volledig anders uitzien.

Voor bedrijfstakken die feitelijk nog niet bestaan, wanneer we het hebben over bijvoorbeeld radicale innovaties, kan een bedrijfstakanalyse nog steeds van toegevoegde waarde zijn. Er kan bijvoorbeeld inzicht worden gekregen op welke wijze de bedrijfstak zich mogelijk gaat ontwikkelen en op welke wijze de organisatie een stevige positie in de bedrijfstak kan opbouwen.

De online bedrijfstakanalyse geeft veel suggesties wat mogelijke krachten kunnen zijn en wat de impact van de kracht is. Op basis van de input voor de verschillende krachten berekent het model of de bedrijfstak mogelijk aantrekkelijk of onaantrekkelijk is en visualiseert deze informatie. Een uiterst snelle manier om inzicht te krijgen in een bedrijfstak.
bedrijfstakanalyse Michael Porter