• Innovation English  Innovatie Nederlands
Functionaliteiten innovatieplatform
ideeën verzamelen

Flexibel - volledig aan te passen aan uw business challenge

Onze oplossing is volledig aan te passen aan uw businessvraagstuk en uw gewenste aanpak. Challenge/campagnes kunnen 1 dagdeel duren, maar ook continue actief zijn en bestaan uit één of meerdere ronden.

Meerdere campagnes

Meerdere challenges/campagnes voor verschillende vraagstukken kunnen gelijktijdig actief zijn voor verschillende groepen van spelers.

"No one size fit all" aanpak

De meeste flexibiliteit om een omgeving in te richten die leidt tot de oplossing van uw businessvraagstuk!


Activeer de crowd

Het betrekken van de crowd in een vroeg stadium is belangrijk om commitment te krijgen.

Verzamel ideeën via meerdere kanalen

Via een intranet, website, aan te passen standaard formulieren, Twitter en uiteraard in het innovatie platform kunnen ideeën worden gedeeld. Er is ook een API beschikbaar om andere kanalen toe te voegen. Allemaal met als doel om de drempel zo laag mogelijk te maken om ideeën eenvoudig te kunnen verkrijgen. Ook van betrokkenen die wellicht minder zijn geïnteresseerd.

Idee informatie

Ideeën in het innovatie platform kunnen onder andere worden voorzien van documenten, video's, html content, afdelingen, categorieën, eigenaren, teams, modellen, tags en additionele informatie (custom variabelen). En in de serious game uitwerkingen van vragen.

Open en/of gesloten communities

Het innovatie platform kan worden ingericht als een gesloten community waar alleen geaccepteerde deelnemers/spelers in mogen participeren. Er kan ook een open community worden ingericht waarin iedereen mag participeren. Een combinatie van open- en gesloten community kan ook worden gecreëerd waar alleen bepaalde groepen toegang hebben tot bijvoorbeeld vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Open innovatie heeft vaak zijn restricties met betrekking tot risk en compliancy. Lees verder

Forum

Voor het delen van kennis en ervaring tussen spelers die niet direct zijn gerelateerd aan ideeën is een innovatie forum beschikbaar. Per campagne kan een volledig forum worden ingericht wat een geweldige plaats is om meer ongestructureerde informatie te delen een wel van grote toegevoegde waar kan zijn. Daarnaast ontstaat inzicht in het sentiment van de spelers / deelnemers. Lees verder

ideeën verzamelen

ideeën beoordelen

 Crowd sourcing/ideation ideeën beoordelen

In de crowd sourcing/ideation fase kunnen veel ideeën beschikbaar zijn die op een betrouwbare en laagdrempelige manier door de crowd kunnen worden beoordeeld.

Feedback van de crowd - Democratie

Spelers in het innovatie platform kunnen ideeën beoordelen door likes te geven, feedback en enkele meerkeuzevragen te beantwoorden. De crowd waardeert dus de ideeën in het innovatie platform. Dit is pas echt democratie.

Smart scoringsmodel - Power of the crowd

Een geavanceerd scoringsmodel berekent de score voor de ideeën rekeninghoudend met feedback, likes, beantwoording meerkeuze vragen en de populariteit van ideeën. Het scoringsmodel kan volledig worden aangepast aan uw businessvraagstuk en is betrouwbaarder dan blindvaren op uitsluitend likes of de mening van het innovatie team! Dat geldt ook voor pairwise comparison.


 Serious game ideeën beoordelen

Ideeën in de serious game worden beoordeeld middels investeringen en feedback.

Investeren

In iedere ronde hebben spelers een budget beschikbaar om te investeren in de ideeën van een individu of team die bepaalde vragen in een ronde het best hebben uitgewerkt. Een investering is dus een waardering voor een idee/propositie.

Feedback / commentaar

De investering heeft alleen waarde wanneer deze ook is voorzien van een onderbouwing in de feedback/commentaar die een speler bij de investering geeft. Dit stelt de innovator / team instaat om de uitwerking te kunnen verbeteren.

ideeën beoordelen

innovatie community en collaboration

Samenwerking en kennisdeling

Innovators kunnen individueel of in teamverband hun idee uitwerken tot een propositie veelal in competitieverband in de community.

Teams

Teamleden kunnen gezamenlijk vragen uitwerken en alle spelers kunnen alle uitwerkingen van elkaar inzien en feedback geven. Kennisdelen is het motto waar veel interactie plaatsvindt. Daarnaast hebben teamleden een eigen collaboratie omgeving waarin kan worden samengewerkt aan de uitwerkingen van vragen. Dit vergelijkbaar met Slack/Yammer.

Ook spelers die niet werken aan een idee kunnen ideeën inzien en feedback geven.

Teamleden - Co-creatie

Teamleden kunnen spelers zijn binnen uw eco-systeem die toegang en rechten hebben tot uw community. Teamleden kunnen dus uw klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden zijn in uw eco-systeem. Het management, maar veelal de idee-eigenaar bepaalt de samenstelling van het innovatie team voor een idee/propositie.

Vaardigheden spelers en innovaties

Spelers kunnen eenvoudig aangeven over welke vaardigheden zij beschikken en het niveau. Voor innovaties kan worden bepaald welke vaardigheden nodig zijn en welke spelers met de gewenste vaardigheden mogelijk in het innovatie team kunnen deelnemen. Voor human resources zijn er rapportages om snel inzicht te krijgen welke vaardigheden er nodig zijn binnen de organisatie.


Interactie innovators en spelers

Groupchat

Groupchat is een realtime groupchat oplossing binnen een community. Het is dus een eenvoudige manier om snel je vraag te stellen aan de gehele community en daar snel antwoord op te krijgen. De gehele chat conversatie blijft altijd bewaard, zodat er altijd later alsnog op een bericht kan worden gereageerd.

Messageboard

Messageboard is een intern berichtensysteem wat nog eenvoudiger werkt dan e-mail. Een kopie van een bericht in messageboard kan worden verstuurd via email met als doel om te fungeren als een notificatie. 

Commentaar op berichten

Spelers kunnen commentaar op berichten/content geven, zodat meer kennisdeling en ook waardering op content komt. De moderator bepaalt op welke berichten commentaar mag worden gegeven.

innovatie groepschat

innovatie campagne ronden

Management van het innovatieproces

In control met behoud van creativiteit en motivatie

Zorgen voor een optimale balans tussen het bevorderen van creativiteit, ondernemerschap, cultuur van samenwerking en de harde aspecten om voortgang te boeken. Een innovatie platform moet innovatie bevorderend werken en niet afremmend!

Management van het proces/programma

In tegenstelling tot een stage-gate proces waar veel kanttekeningen bij worden geplaatst is een innovatieproces in de praktijk een stuk grilliger. Het neemt echter niet weg dat er in de praktijk altijd een bepaalde fase is waar een idee/propositie zich in bevindt. In het innovatie platform worden dit ronden genoemd.

Het innovatie platform kent verschillende type ronden die uw innovatieproces kunnen managen/ondersteunen. Zo zijn er ronden met onder andere een vaste begin- en einddatum, bepaalde doorlooptijd, handmatige ronden, minimale ontvangst van een bepaalde investering om verder te kunnen en maatwerk ronden.


Kennisbank

Standaard kennisbank

Het innovatie platform beschikt over een standaard kennisbank met informatie over innovatie, strategie, business modellen, lean startup etc. Het gebruik van de standaard kennisbank is een keuze.

Content toevoegen

De kennisbank is door een moderator uit te breiden met content. De content kan bestaan uit html informatie, videos, bestanden etc. Wat eigenlijk niet?

kennisbank

Always up to date

Notificaties

U kunt ideeën volgen en notificaties krijgen per e-mail en/of Twitter wanneer er wijzigen zijn. Een wijziging kan zijn een investering, feedback of een verdere uitwerking van een vraag door een innovator.

Verzoek om feedback door innovator

Wanneer een innovator een antwoord op een vraag heeft uitgewerkt of heeft aangepast en geen nieuw feedback heeft ontvangen dan zijn daar rapportages over, zodat iedereen weet welke ideeën zijn veranderd.

Een (ongeduldige) innovator kan ook eenvoudig met één click de spelers benaderen waarvan zij aangepaste feedback wensen te ontvangen. Deze spelers ontvangen dan een geautomatiseerde e-mail met een verzoek om opnieuw feedback te geven.
Research oplossing

Surveys en polls

Surveys en polls bieden mogelijkheden om tussentijds te onderzoeken waar verbeteringen kunnen worden door gevoerd. Dit kan betrekking hebben op ieder aspect van het innovatieproces. Dus niet alleen achteraf onderzoeken, maar direct bijsturen.

Toetsen

Eenvoudige toetsen worden ingericht die spelers dienen uit te voeren. Dit is voor educatiedoeleinden erg interessant waar spelers ook investeringen kunnen winnen door toetsen succesvol af te ronden.

Rapportage

De moderator heeft de mogelijkheid dat aan alle spelers in het platform de resultaten van surveys, polls en zelfs toetsen worden gepresenteerd. Een transparante omgeving!

Specifieke toepassingen

De geïntegreerde onderzoeksoplossing maakt ook andere toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld nieuwe spelers beantwoorden eerste een aantal vragen voordat ze in het platform kunnen gaan deelnemen. 

survey in het innovatieplatform

Content Management Systeem

Kennis pagina's

Kennis pagina's kunnen worden aangemaakt die overal kunnen worden gebruikt en eventueel beschikbaar zijn in de kennisbank.

Publieke pagina's

Publieke pagina's zijn ook beschikbaar buiten de campagne waarmee mogelijke geïnteresseerden kunnen worden geïnformeerd. 

Berichten

De content editor kan nieuws-, persoonlijke- en algemene berichten ontwikkelen die in het dashboard van de spelers direct beschikbaar komen om spelers te informeren.

Campagne website

Er kan zelfs een publieke website worden ingericht waar bijvoorbeeld de crowd enthousiast worden gemaakt om te participeren in het innovatie programma.

Widgets

Widget zijn kleine stukjes code of informatie die gemakkelijk in pagina's kunnen worden gebruikt. Dit biedt veel toepassingsmogelijkheden.

Widgets voor informeren spelers

De content editor (speler met speciale autorisatie) kan bijvoorbeeld een widget gebruiken om spelers te informeren omtrent de top 3 spelers in de campagne, survey resultaten of de tijd die nog te gaan is in een ronde.

Widgets voor dashboard management

Widgets kunnen worden gebruikt om één of meerdere dashboards te maken voor bijvoorbeeld spelers, moderators waarin relevante capagne informatie wordt gepresenteerd.

Widgets voor business value

Een Business Dashboard kan worden gemaakt d.m.v. widgets om inzicht te krijgen in de toegevoegde waarde van het innovatieplatform voor de organisatie. Wat is de terugverdientijd van de investeringen? Wanneer worden innovatie geïntroduceerd? Wat is het potentieel aan omzet? Welke type innovaties hebben we nu en welke type innovaties hebben we nodig? Etc.
dashboard voor managers

innovatie rapportage voor managers

Rapportages / transparantie

In het innovatie platform bevinden zich veel rapportages voor zowel de spelers/innovators en het management.

Rapportages voor spelers

Innofication streeft zo veel mogelijk transparant te zijn door ook veel informatie met de spelers te delen. Omwille van usability zijn bepaalde rapportages niet beschikbaar voor spelers.

Rapportages voor het management

Management rapportages bevatten veelal rapportages met geaggregeerde of juist detail informatie over ideeën en activiteiten.

JSON & XML data exports

Er zijn meerdere realtime JSON & XML exports beschikbaar beschikbaar, zodat bijvoorbeeld idee, campagne en speler informatie kan worden weergeven in andere applicaties en systemen.Modellen

Er zijn modellen beschikbaar die innovators kunnen gebruiken om vragen in ronden uit te werken. De volgende modellen zijn beschikbaar:


Business Model Canvas
Value Proposition Canvas
LEAN Canvas
SWOT en confrontatiematrix
Bedrijfstakanalyse, model M. Porter
Personas
Customer Journeys
Experiment Canvas

Modellen zijn niet leidend maar dienen de innovator te ondersteunen in het uitwerken van het idee, propositie of concept.

innovatie modellen

social login om op verschillende manieren toegang te krijgen tot innovatiecampagnes

Toegang platform

Toegankelijk voor iedereen

Onze platform is niet beperkt tot de medewerkers binnen uw organisatie, maar kan beschikbaar zijn voor iedereen! Het is een sociaal innovatie platform.

Ieder device

Onze oplossing is beschikbaar voor desktops, laptops, tablets en smartphones. Any time any place.

Snel toegang, Single Sign On

Toegang tot ons platform kan via een gebruikelijke gebruikersnaam en wachtwoord, maar kan ook via Social Login (Single Sign On). Via uw Twitter, Linkedin, Facebook of Google kunt u toegang krijgen tot ons platform. Dit is vooral een laagdrempelige oplossing bij Open Innovatie.


Resultaat

Tastbaar resultaat

Het innovatieplatform levert tastbare resultaten, zoals nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe business modellen, nieuwe strategieën, nieuwe klantbedieningsconcepten of ondernemingsplannen.

Minder tastbaar resultaat

De minder tastbare resultaten zijn minstens zo belangrijk voor uw organisatie om succesvol te kunnen zijn en blijven. Denk aan betere samenwerking en kennisdeling, meer risicobereidheid, nieuwe inzichten, ondernemende cultuur en fun.

Door de transparantie in het platform is het voor iedereen duidelijk waarom er keuzen worden gemaakt voor nieuwe producten en diensten. Commitment is dan ook gegarandeerd.

de crowd actief betrekken bij innovatie.