• Innovation English  Innovatie Nederlands

Innovatie Community

Interactie, kennisdeling, verzamelen ideeën en
ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

Wat is een Community

Een eenvoudige definitie van een community is ‘Een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse.’ Dat is een nogal ruim begrip. Om het gelijk een stuk concreter te maken, er zijn veel software oplossingen die de mogelijkheid bieden om een community op te bouwen. Dat kan variëren van blogs, groepen (bijv. Linkedin groep, Facebook groep, Sharepoint workspace, Whatsapp groep), collaboratie oplossingen (bijv. Slack en Yammer), social learning software en uiteraard community software (bijv. Lithium).

Belangrijk is dat mensen in een community contact met elkaar hebben en dus kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Een vertrouwde omgeving waar interactie, kennis en ervaring delen centraal staan.

Open- en gesloten Communities

Een gesloten community betekent dat u bewust de volledige controle heeft over wie toegang tot de community krijgt. Dus ook bij een gesloten community kan u volledig buiten uw organisatiegrenzen innoveren. In een gesloten community kan dus uw ecosysteem actief participeren en bent u dus prima in staat om open innovatie en co-creatie te realiseren.

In een open community stelt u uw community beschikbaar voor iedereen die een bijdrage aan de innovatie community wil leveren. U heeft dus minder controle over de deelnemers. Dit stelt meer eisen aan moderators om gewenst gedrag te bevorderen. Een open community kan meer verfrissende dialogen en inzichten opleveren, waarbij de kwaliteit wel bewaakt dient te worden.

Open- en gesloten communities

Wat is een Innovatie Community

Communities zijn krachtige instrumenten om energie bij mensen los te krijgen, kennis en ervaringen met elkaar te delen. Voor een organisatie die een community faciliteert levert dit een schat aan inzichten op wat uitermate waardevol is. De bijdrage van een community is in de praktijk lastig te kwantificeren.

Als community software een specifiek focus domein heeft dan is dat in de praktijk overwegend gericht op sales en service. De bijdrage van de community is in de praktijk dan beter te kwantificeren wat resulteert in een beter onderbouwde business case met een duidelijke return on investment.

Een organisatie of een netwerk van organisaties hebben vaak concrete strategische innovatie doelen, zoals bijvoorbeeld het verzamelen, selecteren en ontwikkelen van oplossingen die x% omzetverhoging realiseren voor een bepaald productportfolio op basis van een concreet innovatievraagstuk. Alleen standaard community software is dan niet meer toereikend.

Innovatie community leden
Het vergt een gecontroleerd innovatieproces / innovatiemethode die de gebruikers / innovators ondersteunen op vele aspecten van innovatie. U kunt hier o.a. denken aan het ontwikkelen van verschillende business cases, gebruik modellen, inzichtelijk maken van de waarde van ideeën in het proces (innovatie funnel), begeleiden innovatieproces in behapbare fasen, experimenten uitvoeren, feedback krijgen vanuit de community en uiteraard de samenwerking van innovatie teams.

De innovatie community heeft om bovenstaande reden een grotere meerwaarde voor een organisatie dan standaard community software wat slechts een enkel aspect van succesvol innoveren en veranderen invult.

Onze Innovatie Community

In het hart van ons innovatie community staan niet alleen de ideeën of proposities centraal, maar ook alle stakeholders uit uw ecosysteem waar interactie, leren, kennisdelen en fun belangrijke aspecten zijn.
Innovatie cultuur ontwikkelen
Een volledige innovatie community wordt ingericht waarbij alle betrokkenen actief kunnen participeren in het innovatieproces. Dit geldt niet alleen voor de innovators, individuen of teams die werken aan een idee/propositie, maar ook voor alle betrokkenen. Hun positieve kritische feedback is van onschatbare waarde om proposities te ontwikkelen die enerzijds aansluiten op de markt, maar anderzijds ook worden gedragen binnen de organisatie en andere belanghebbenden. Hierdoor wordt zowel de time to market van nieuwe proposities korter als de succeskans vergroot.

Onderstaand worden beknopt enkele onderdelen van de Innofication innovatie community weergeven die beknopt worden toegelicht.

Innovatie community functionaliteiten
Nieuwe ideeën kunnen via verschillende kanalen in de innovatie community worden gedeeld via een intranet, website, extranet, social media (bijv. Twitter), de applicatie zelf of een ander kanaal. In de innovatie community kunnen de ideeën door innovators worden uitgewerkt tot volwaardige proposities. De deelnemers in de innovatie community kunnen deze ideeën/propositie voorzien van beoordelingen, zodat proposities nog verder kunnen worden ontwikkeld met steun van de community.

Een innovator heeft de mogelijkheid om voor zijn idee/propositie een innovatieteam samen te stellen. De deelnemers in het innovatieteam kunnen meehelpen om de propositie verder uit te werken waarbij zij worden ondersteund met templates en verschillende modellen (o.a. populaire canvassen) die online kunnen worden uitgewerkt.

Daarnaast kunnen de innovatie teamleden deelnemen in een gesloten collaboratie oplossing waar zij met elkaar informatie kunnen delen en polls kunnen houden om binnen het team snel besluiten te kunnen nemen. Een innovatie teamlid kan iedere deelnemers/speler in het innovatieplatform zijn. Een deelnemers in de innovatie community wordt door ons veelal speler genoemd.

Collaboration in de innovatie community Daarnaast kunnen alle spelers in een innovatie community met elkaar chatten in een groepschat. Tevens beschikt de oplossing over een intern berichtensysteem om elkaar snel berichten te kunnen sturen. Dit werkt nog eenvoudiger dan e-mail.

In de innovatie community kan content beschikbaar worden gesteld aan alle spelers vanuit het content management systeem. Content kan ook worden toegevoegd aan de kennisbank. Deze content kan verschillende vormen hebben. De innovatie community is opgebouwd uit verschillende campagne(s) die verschillende doelen hebben. Iedere campagne in de innovatie community kan totaal verschillend zijn ingericht qua innovatieproces, functionaliteiten, deelnemers, content, taal en zelfs vormgeving welke geheel afhankelijk is van uw innovatievraagstuk.

Voor het delen van kennis en ervaring tussen spelers die niet direct zijn gerelateerd aan ideeën is een innovatie forum beschikbaar. Lees verder

De innovatie community heeft een uitgebreid autorisatiemodel waar een open- of gesloten community per innovatie campagne kan worden ingericht. Om u te verwarren, een campagne kan zelfs een combinatie zijn van een open- en gesloten community welke afhankelijk is van het innovatieproces.

Alle mogelijkheden zijn aanwezig om de deelnemers in de innovatie community op een natuurlijke manier te motiveren om gewenst gedrag te vertonen wat leidt tot een actieve community, ondernemende bedrijfscultuur, nieuwe inzichten, nieuwe ideeën, succesvolle proposities en betere bedrijfsresultaten.