• Innofication English  Innofication Dutch
Professional Services
Innofication beschikt over meer dan 15 jaar ervaring op het werkveld van innovatie en ondernemerschap.

Professional Services wordt als een van onze kernactiviteiten beschouwd om überhaupt van een business vraagstuk tot een oplossing te kunnen komen die haar vruchten afwerpt. Wij beseffen ons terdege dat soms ogenschijnlijk kleine veranderingen een grote impact op uw organisatie kunnen hebben hetgeen in goede banen moet worden geleid.

Iedere klant en ieder vraagstuk beschouwen wij als een nieuwe unieke uitdaging waarvoor in de praktijk een oplossing wordt ontwikkeld. Onze kennis, ervaring en best practices gelden hierbij als vertrekpunt om uw innovatie vraagstuk op te lossen.

innovatie diensten

Wij geloven in de kracht van een Innovatie Platform,
maar niets in het leven 'gaat vanzelf lopen'.

Onze diensten

Onze professional services hebben betrekking op alle zaken die nodig zijn de oplossing van uw innovatievraagstuk succesvol te kunnen realiseren.

Deze diensten zijn sterk afhankelijk van uw innovatievraagstuk en capaciteiten die u beschikbaar heeft. Innofication kan u ontzorgen op vele terreinen, maar het blijft uw organisatie waar veranderingen dienen te worden gerealiseerd.
Professional services voor innovatie variërend van innovatieadvies tot technische implementatie.

Management Consultancy

Innofication heeft veel ervaring met strategische advies vraagstukken. Het is goed om na te denken op welke terreinen er veranderingen en vernieuwingen moeten worden bereikt. Wat zijn daar de oorzaken van?
Vraagstukken waar Innofication u mee kan ondersteunen zijn:
 • Wat zijn de belangrijkste trends?
 • Wat is onze missie en visie?
 • Wie zijn de concurrenten?
 • Wat is de beste strategie om te volgen voor nieuwe producten en diensten?
Innovatietrends
 • Welke bronnen leveren de beste en haalbare nieuwe ideeën op?
 • Moet mijn onderneming een evenwichtiger portfolio opbouwen uit inrementele en radicale innovaties?
 • Wat is een goed business model voor mijn nieuwe idee?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat reeds bestaande innovaties sneller gaan groeien?
Ideeën om te vernieuwen
 • Op welke manier kan ik de time to market van nieuwe producten en diensten reduceren?
 • Hoe wordt het innovatie-programma vormgegeven en verankerd binnen de organisatie?
 • Welke campagnes dien ik uit te voeren en wanneer?
Innovatieprojecten
 • Hoe ziet de (in)formele organisatie er uit?
 • Hoe creëer ik een innovatieve ondernemingscultuur?
 • Op welke manier kan ik mensen motiveren?
 • Hoe kan een nieuw business model worden ingericht binnen de organisatie?
 • Welke kennis en ervaring ontbreekt binnen uw organisatie en hoe kan deze worden vergaard?
Organiseren van innovatie

Project Management

Om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken is gedegen project management gedurende het gehele project of programma noodzakelijk. Project management is meestal noodzakelijk om opdrachten uit te voeren die tijdig worden opgeleverd, voldoen aan uw kwaliteitscriteria, gedragen worden binnen uw organisatie, budgetten niet worden overschreden en uiteraard het beoogde resultaat opleveren. Een gedegen planning, risico management, stakeholder management en delivery management kunnen worden gezien als succesfactoren voor innovatie projecten. Voor omvangrijke projecten hanteert Innofication Prince 2 en/of Agile Scrum als project management methodiek.
Innovatieprojectment

Change Management

De 'zachte' kant verdient minstens of wellicht nog meer aandacht bij innovatie vraagstukken en serious gaming dan de 'harde' kant. De mens, het organisatiegedrag, structuur en cultuur dienen centraal te staan. Zonder de betrokkenheid, commitment, bevlogenheid en intrinsieke motivatie van belanghebbenden zal een structurele verandering hoogstwaarschijnlijk niet worden bereikt.
Verandermanagement om te innoveren

Solution Consultancy

Solution consultancy is er op gericht om projecten optimaal te laten renderen binnen uw organisatie door middel van ons innovatie platform en diensten. Dit betekent los van de functionele aspecten dat onder andere wordt nagedacht over:
 • Aanpak innovatie vraagstuk
 • Stakeholder management
 • Benodigde kennis en content
 • Inspiratie en motivatie van de crowd
 • Communicatie strategie
 • Beoogde eindresultaten
Innovatie solution consultancy

Technical Consultancy

Technical consultancy is gericht op alle IT aspecten van het innovatieplatform. U kunt hier denken aan o.a.:
 •  Technische inrichting crowdsourcing en serious game
 •  Gebruikers toegang
 •  Ontwikkeling maatwerk oplossingen
 •  Rapportages
 •  Huisstijl klant

Technische consultancy voor innovatieplatform

Workshops en trainingen

Voor het gebruik van het platform organiseren wij regelmatig diverse workshops. Informeer naar onze mogelijkheden.
Innofication kan daarnaast ook diverse trainingen verzorgen op het gebied van:
 • Entrepreneurship
 • Business Development
 • Lean startup
 • Business modelling
 • Innovation Management
 • Maatwerk trainingen
Wij beschikken over veel theoretisch kennis, praktijkervaring, didactische vaardigheden, humor en enthousiasme om trainingen te kunnen verzorgen.
Innovatie workshops

Solution trainingen innovatieplatform

Voor zover nodig hebben wij de volgende producttrainingen beschikbaar.
 • Gebruiker training
 • Manager training
 • Contenteditor training
 • Supervisor training
 • Administrator training
Meer informatie over trainingen
Innovatie trainingen