• Innovation English  Innovatie Nederlands

Ideeën verzamelen via
meerdere kanalen

Ons innovatieplatform heeft verschillende manieren beschikbaar om ideeën te delen. Vooral voor campagnes waar veel stakeholders uit het ecosysteem van een organisatie worden betrokken is het vaak noodzakelijk dat er een laagdrempelig methode beschikbaar is om ideeën te kunnen delen. Dit is bijvoorbeeld bij open innovatie belangrijk. Deze stakeholders zijn mogelijk minder betrokken bij uw organisatie dan uw eigen medewerkers, maar hebben wellicht wel goede ideeën. Voor deze stakeholders moet er geen barrière zijn om een idee snel te kunnen delen. Dit stelt additionele eisen aan een innovatieplatform.

In innovatieplatform

Het spreekt voor zich dat gebruikers/spelers in het innovatieplatform de mogelijkheid hebben om een idee in een campagne te kunnen delen. Dit vergt nauwelijks een toelichting. Een idee kan worden voorzien van veel extra informatie, zoals bijvoorbeeld afdeling, type innovatie, verwachte omzet & risico etc. Uiteraard kan een gebruiker/speler ook documenten toevoegen een idee. Hierin zijn onbeperkte mogelijkheden.
idee in innovatieplatform delen

"Standaard" formulier

Een super flexibele oplossing om ideeën te kunnen delen voor niet gebruikers buiten het platform is het gebruik van een standaard formulier. Dit is een apart webpagina die op veel fronten is aan te passen qua vormgeving, taal en content. Hiervoor zijn geen aparte IT skills nodig, terwijl een formulier de look en feel van een corporate website kan hebben.

Het standaard formulier maakt gebruik van reCaptcha om spam te voorkomen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van blacklists. Tevens kan een moderator een idee ontvangen via een standaard formulier goedkeuren alvorens het beschikbaar komt voor andere gebruikers in het innovatieplatform.
anoniem idee delen in het innovatieplatform

Website / Intranet

Via de REST API kan een integratie worden gemaakt met een website of intranet van een klant. De vormgeving van idee gedeelte (meestal een formulier) bepaalt de klant volledig zelf.

Via de REST API kan naast de idee informatie veel additionele idee informatie worden meegestuurd. De API biedt veel mogelijkheden, maar is in de basis eenvoudig in gebruik.
idee via website in het innovatieplatform delen

Twitter

Het innovatieplatform heeft een standaard integratie met Twitter. Via bijvoorbeeld #innoficationidea kunnen ideeën in het platform in een specifieke campagne worden ontvangen. Er kunnen ook meerdere hashtags worden gemonitord waarvan de ideeën allemaal in dezelfde campagne worden ontvangen.

Over de ideeën per kanaal kan worden gerapporteerd, zodat ook inzicht ontstaat omtrent de voorkeurskanalen van gebruikers.

via Twitter een innovatie idee delen in innovatieplatform

Externe Widgets

Een externe widget is een klein script of een iframe die op een webpagina wordt geplaatst. Innofication heeft hiervoor een slimme en veilige oplossing ontwikkeld die volledig responsive is.

Hoe dan ook, het is een snelle en laagdrempelige manier om een idee te kunnen delen. De oplossing is uiterst flexibel en bespaart ontwikkeltijd.
via de externe widget kunnen ideeën worden gedeeld in de innovatie software

Importeren ideeën

Voordat een campagne actief wordt voor een bepaald innovatievraagstuk zijn er meestal al binnen een organisatie diverse ideeën beschikbaar. Via de import module kunnen deze ideeën reeds in een campagne wordt geïmporteerd. De import module heeft veel mogelijkheden, zoals ook het importeren van additionele idee informatie (variabelen).

Het is sowieso verstandig dat een campagne reeds een aantal ideeën beschikbaar heeft voordat gebruikers toegang krijgen tot de campagne. Dit oogt voor de gebruikers een stuk interessanter en wekt een interessante en levendige indruk!
importeren van ideeën in het innovatie management software

Andere kanalen (REST API)

De REST API heeft veel mogelijkheden om ideeën via verschillende kanalen/media te kunnen ontvangen in het innovatieplatform. De ideeën komen altijd in een specifieke campagne terecht. De API verricht diverse controles voordat een idee wordt ontvangen, zoals openingstijden platform, maximale datum dat een idee in een campagne mag worden gedeeld en controle in de blacklist. In de API kan veel additionele idee informatie worden meegedeeld, zoals afdeling, categorie, eigenaar idee, survey-, additionele- en custom velden. 

Innofication kan u te allen tijde ondersteunen om nieuwe kanalen toe te voegen.
REST API voor het delen van ideeën in de innovation software