• Innovation English  Innovatie Nederlands

Innovatie Management / Serious Gaming

Ideeën uitwerken tot proposities die worden gerealiseerd

Innovatieplatform algemeen

Het innovatieplatform bestaat uit twee onderdelen die los van elkaar te gebruiken, maar zijn daarnaast ook volledig met elkaar geïntegreerd om oplossingen te kunnen realiseren variërend van het verzamelen van ideeën tot en met het in competitieverband uitwerken en valideren van een idee tot volledige proposities. Zie video.

Voordelen:

 niet uitsluitend ideeën verzamelen, maar ook ontwikkelen tot succesvolle proposities
 veel stakeholders kunnen betrekken
 innovatie wordt een "feestje" in alle lagen van de organisatie
 transparantie en voortgang bewaken in het innovatieproces (funnel management)
 goedkoper en leerzamer dan off-line innovatie methoden
 leren en kennisdelen
 interactie en fun

Principe Serious Gaming

In verschillende ronden worden ideeën uitgewerkt tot volledige proposities. In de eerste ronde kunnen spelers een idee inbrengen als deze nog niet beschikbaar is uit de ideation / crowdsourcing fase.

In het innovatie management proces staat in iedere ronde een bepaald thema centraal met vragen die door de spelers dienen te worden uitgewerkt. De andere spelers kunnen deze uitwerking beoordelen middels feedback en investeringen. Uiteraard kunnen stakeholders deelnemen die niet een idee hebben ingebracht, maar wel budget hebben ideeën waarderen middels feedback en investeringen.

Het idee die over alle ronden de meeste investeringen heeft ontvangen heeft klaarblijkelijk het meest kansrijke idee dat is uitwerkt tot een propositie die kan worden geïmplementeerd.

principe innovatieproces door middel van serious gaming
Het gaat dus om een gezonde competitie waar kennisdeling, samenwerking, het verkrijgen van commitment en fun centraal staan. Het innovatieplatform beschikt over een kennisbank, collaboration, forum, modellen en daarnaast hebben spelers de mogelijk om documenten, video’s en andere content met elkaar te delen. In iedere ronde wordt door het innovatieplatform informatie aan spelers beschikbaar gesteld om vragen in een ronde zo goed mogelijk uit te kunnen werken in het idee c.q. propositie.

Kenmerken:

actieve deelname en samenwerking crowd/spelers om proposities te ontwikkelen
in verschillende ronden in het innovatieproces worden delen van proposities ontwikkeld
competitie wordt door individuen en/of in teamverband gespeeld (Serious Game)
spelers/teams investeren in elkaars propositie en geven constructieve feedback
veel interactie, kennisdeling en leren
innovatieproces is uiteraard te combineren met offline sessies (workshops, plenaire sessies)
innovatieproces is volledig aan te passen aan uw business vraagstuk
resultaat, proposities die kunnen worden geïmplementeerd!
Het innovatie management proces heeft veel toepassingsmogelijkheden en is uitermate flexibel, waarbij populaire modellen, zoals Business Model Canvas, Lean Canvas, Proposition Canvas, Customer Journey Maps kunnen worden gebruikt. Daarnaast kunnen veel custom variabelen worden ingericht om bijvoorbeeld het potentieel in de innovatie funnel te kunnen volgen.

Funnel Management

Het innovatieplatform leent zich perfect voor het managen van een innovatiefunnel. Een stage-gate proces kan feilloos worden ingericht waarbij het innovatie management de innovatiefunnel kan beheren.

Ideeën c.q. proposities kunnen worden verrijkt met veel additionele informatie (custom variabelen). U kunt hier denken aan bijvoorbeeld:
type innovatie
risico
budget (omzet verwachtingen, operationele kosten, investeringen e.d.)
time to market
verwachte product lifecycle
benodigde competenties en resources

Deze informatie kan worden gekwantificeerd en worden gevisualiseerd in o.a. een dashboard. Hierbij ontstaat o.a. inzicht in de waarde in de innovatiefunnel.

Strategische beslissingen in de innovatiefunnel kunnen op basis van deze informatie worden genomen, zodat een balanced innovatieportfolio wordt opgebouwd en beheerd.
Onderstaand zijn twee voorbeelden weergeven van een strategische en operationeel dashboard die zijn opgebouwd op basis van widgets.
opbouwen van een innovatiefunnel Strategisch dashboard
operationeel innovatie dashboard voor innovatie managers Operationeel dashboard