• Innovation English  Innovatie Nederlands
In de ideation fase hebben alle spelers (de crowd) de mogelijkheid om één of meerdere ideeën in te brengen die bijvoorbeeld een oplossing bieden voor een business probleem. Dit levert een onderneming een schat aan nieuwe inzichten op. 
Het is voor een organisatie belangrijk dat regelmatig nieuwe ideeën worden ingebracht in de community, maar het is minstens zo belangrijk dat spelers bereid zijn om feedback te geven op ideeën.

Het unieke aan het innovatieplatform is dat spelers en managers feedback op een idee kunnen geven door middel van feedback. Deze feedback kan bestaan uit:
 Het geven van een like of dislike op een idee,
 Het geven van commentaar op een idee,
 Het beoordelen van een idee. 

Het liken van een idee spreekt voor zich. Het geven van commentaar, een gedegen onderbouwing, door de crowd kan voor de innovator van onschatbare waarde zijn om het idee verder te kunnen verbeteren. Het beoordelen van een idee bestaat uit het beantwoorden van een aantal gesloten vragen door spelers die relevant zijn voor uw business.

Managers binnen een organisatie kunnen op basis van likes, commentaar en de beoordeling feedback geven op een idee. De vragen die bijvoorbeeld een manager dient te beantwoorden voor een idee kunnen wezenlijk anders zijn dan de andere deelnemers in de crowd, aangezien managers meer vanuit het business perspectief van de organisatie naar ideeën dienen te kijken. 

Het in verband met de beoordeling te beantwoorden aantal vragen zal in de regel 4-6 vragen betreffen. Iedere vraag heeft daarnaast een gewicht. Het stellen van de juiste vragen voor uw business is van essentieel belang. Innofication kan u hierbij ondersteunen.

Het unieke waarderingsmodel voor ideeën is gebaseerd op:
 Totale waardering spelers (bestaande uit likes, populariteit en beoordelingen) en een wegingsfactor,
 Totale waardering managers en wegingsfactor.
Het hele waarderingsmodel is aan te passen aan uw business en uw business vraagstuk. Innofication kan u hieromtrent adviseren. 

De crowd kan niet alleen een waardevolle bijdrage leveren in het delen van kennis, ervaring en nieuwe ideeën, maar een selecte groep deelnemers uit de crowd kan ook participeren in de verdere ontwikkeling van nieuwe initiatieven. De ontwikkeling van nieuwe initiatieven/ideeën kan verlopen door het spelen van de serious game. Hierin worden geselecteerde ideeën daadwerkelijk ontwikkelt tot proposities die mogelijkerwijs steun krijgen door de stakeholders/spelers in de game door middel van investeringen en feedback. Tenslotte is de serious game een competitie waar de meest waardevolle proposities worden geselecteerd en geïmplementeerd.