• Innovation English  Innovatie Nederlands

Onze innovatie principes

In het concept van Innofication staan twee belangrijke principes centraal:
  1. Schaarste
  2. De harde praktijk

Schaarste

De meeste organisaties zijn actief in bedrijfstakken waar de concurrentie intens is en de klanten ook de beschikking hebben over beperkte middelen en competenties. Dit zien we vaak terug in een beperkt budget waardoor prijzen onder druk staan, te weinige mensen voor projecten etc. De schaarste die klanten hebben, heeft uw organisatie waarschijnlijk ook. Te weinig geld om te investeren in nieuwe initiatieven. Mogelijk zijn er veel goede ideeën/proposities die niet allemaal kunnen worden gerealiseerd. Dit betekent dat nieuwe ideeën/proposities intern (helaas) met elkaar concurreren!! 

De harde praktijk

Wat zijn de succesfactoren voor nieuwe proposities? Nog altijd de steun die nieuwe proposities krijgen van de medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders in uw eco-systeem. Uiteindelijk zijn het de medewerkers en het management die tijd, geld, energie en een hoop passie steken in nieuwe proposities die klanten gaan kopen. Het gaat nog altijd om de praktijk! In ons concept staan de uitwerkingen van de belangrijkste kernvragen voor proposities centraal. Onderzoeken (experimenten e.d.), checklist, modellen en theorieën zijn ondersteunend aan de innovator om de kernvragen goed te kunnen uitwerken.

"Jammer dat het briljante business model het daglicht toch niet gaat zien, omdat er weinig draagvlak is! Hard, maar zo is de praktijk nog steeds."

Unieke innovatiemethode

“Helaas” Innofication heeft geen standaard innovatie methode. Wij geloven niet in een standaard innovatie methode die voor ieder innovatie of business vraagstuk toepasbaar is. Wij geloven wel in het benutten van best practices en het benutten van bewezen innovatie methoden die worden aangepast aan uw vraagstuk.

Wij houden er van om samen met u snel resultaten te boeken en zeker niet het wiel opnieuw uit te vinden. We hebben wel de overtuiging dat de door u te volgen methode één van de succesfactoren is, want niet iedere organisatie en haar vraagstukken zijn hetzelfde. Hangt de te volgen methode niet af van onder andere uw business vraagstuk, uw strategie, bestaande methode of programma’s, ervaring, aanwezige expertise, bedrijfscultuur en beschikbare resources etc.?

Innofication ontwikkelt generieke templates in haar platform voor bepaalde thema’s voor onder andere demo doeleinden en zij vormen meestal de basis voor de door u te volgen innovatie methode. Deze templates kunnen volledig worden aangepast en uitgebreid! Dit bespaart veel tijd en geeft veel inspiratie. Indien de generieke template voldoet aan uw vraagstuk dan kunnen we direct aan de slag gaan. Zie oplossingen voor de templates die beschikbaar zijn.

unieke innovatiemethode
De innovatie methode is dus het proces wat wordt doorlopen om van uw vraagstuk te komen tot een oplossing. Innofication heeft daarnaast diverse modellen in het platform beschikbaar die in het proces voor innovators/spelers kunnen worden toegepast. Dit verhoogt zowel het kennisniveau van de innovators/spelers als de kwaliteit van de proposities.

Voor het ontwikkelen van templates halen wij onze inspiratie uit traditionele als populaire strategie, marketing, customer experience, design thinking, change management en innovatie methoden en modellen. Zie rechterkader voor de beeldvorming.

Het innovatie proces

Ongeacht welke proces wordt gevolgd (ook bij Lean Startup) staat er altijd in een proces een bepaald thema centraal of in ieder geval heeft één thema de focus.  Zo kan voor een propositie een grondige analyse van de markt het accent hebben. Een proces wordt meestal een ronde genoemd. In de praktijk is het zo dat een propositie in een ronde meestal door kan gaan naar een volgende ronde, maar een propositie kan ook terug gaan naar een vorige ronde omdat het business model niet aansluit op de markt. Dit is gebleken tijdens een uitvoerige marktanalyse. Proposities kunnen ook afvallen of in een ronde blijven "hangen" wanneer een onderzoek onvoldoende is uitgevoerd en de propositie niet voldoet aan de criteria van de stakeholders. Zie onderstaand voorbeeld. 
innovatiemethode om ideeën te verzamelen, beoordelen, selecteren en uit te werken

Het platform heeft meerdere typen ronden om het proces te managen, bijvoorbeeld op basis van tijd, ontvangen investeringen, handmatig, verrichte investeringen, handmatig door het management, handmatig door de innovator zelf en custom functies. 

Toepassingen voor innovatie en verandering

Doordat een proces wordt gemanaged zijn er veel toepassingsmogelijkheden die verder gaan dan uitsluitend het werkveld van innovatie, zoals:
 Strategie
 Business modellen
 Customer experience
 Educatie
Dragons Den
etc.
Zie oplossingen voor de templates die beschikbaar zijn.

Gebruik innovatieplatform

Onze oplossingen kunt u gebruiken voor:
 1 dagdeel, week, maanden of zelfs als een continue proces
 vanaf 5 tot duizenden gebruikers/spelers
 combineren van de kracht van online en offline activiteiten

Concept innovatiemethode

Meer informatie over onze innovatiemethode en de technieken van co-creatie, crowdsourcing, serious gaming en social learning die worden toegepast kunt u vinden op