• Innovation English  Innovatie Nederlands
head

Organisaties besteden veel tijd en geld aan innoveren. Het kan niet anders, wie niet voortdurend bezig is met vernieuwing, verliest! Snel en efficiënt vernieuwen is cruciaal. Zorgen dat de beste ideeën snel gevonden en geselecteerd worden. De kans op succes verhogen door de kennis en ervaring van alle stakeholders te mobiliseren. De time-to-market bekorten door focus op de factoren die er echt toe doen!!

De uitdaging

Veel organisaties opereren in markten met sterke concurrentie. Vaak staan de marges onder druk. En het is een voortdurende uitdaging om een sterke concurrentiepositie op te bouwen, laat staan vast te houden. Investeringen terug te verdienen is vaak een uitdaging zonder weerga.

Veel ondernemingen opereren vaak in hyper competitieve markten. Om in de termen van Chan Kim en Mauborgne te spreken: “The Ocean is Red and there is no Blue in sight”.

Organisaties moeten het doen met beperkte middelen. Vaak moet bijna alles worden ingezet om de bestaande activiteiten goed draaiend te houden. Daarnaast zitten organisaties vaak ook nog vast in hun oude gewoonten. Niettemin leven er meestal binnen bedrijven veel ideeën voor nieuwe producten, diensten of nieuwe business modellen. Ook aan ideeën over nieuwe manieren om processen in te richten is vaak geen gebrek.

De ideeën over vernieuwing komen dan vaak niet naar boven. En als ze al naar boven komen zijn het niet altijd de beste die worden gekozen. En als ze dan uiteindelijk resulteren in nieuwe producten dan is vaak de time-to-market erg lang.

Er wordt wel eens gezegd dat het onderscheidend vermogen van een organisatie niet wordt bepaald door de innovatie zelf, maar door de snelheid waarmee organisaties in staat zijn om te kunnen innoveren.

De aanpak

Innofication heeft een unieke serious gaming (platform) ontwikkeld waarmee organisaties in staat zijn om nieuwe ideeën sneller om te zetten in proposities die in de markt gezet kunnen worden.

Een serious game is een speelse aanpak van een serieus probleem. Om precies te zijn de Innofication levert concrete proposities die direct geïmplementeerd kunnen worden.

In de game staat de praktijk van een organisatie centraal, waarbinnen individuen en/of teams tegen elkaar strijden in diverse rondes. In deze rondes dienen de deelnemers een aantal essentiële vragen te beantwoorden.

De game bestaat uit een combinatie van een webbased software applicatie en aantal ondersteunende diensten. In de applicatie hebben spelers onder andere de mogelijkheid om ideeën in te brengen, content toe te voegen (bestanden, afbeeldingen, videos etc.), berichten uit te wisselen, rapportages te bekijken en ideeën van anderen te beoordelen.

De ondersteunende diensten bestaan onder andere uit het faciliteren van de game in o.a. plenaire sessies waar ook belangrijke best practices op het gebied van innovatie, entrepreneurship, business modellen e.d. worden gedeeld. Additionele diensten zijn advies, trainingen en projectmanagement.

De serious game kan worden toegepast in private en publieke ondernemingen en kan volledig 'op maat' worden ingericht op uw specifieke bedrijfsvraagstuk. Voor middelgrote ondernemingen kan de game meer 'out-of-the-box' worden gespeeld met behoudt van resultaat. Afhankelijk van uw business vraagstuk kan het spelen van de game 1 dag of weken/maanden duren.

In onderstaande video wordt het principe van het Innovatie Platform van Innofication uitgelegd.


Het resultaat

Bovenstaande unieke aanpak zorgt voor het snel vinden van de ideeën met de meeste potentie. Het vergroten van de marktkansen door het mobiliseren van relevante kennis en ervaring, een kortere time to market van innovaties en biedt daarnaast nog meer voordelen die minstens zo belangrijk zijn! 

De serious game is een goed instrument om innovaties binnen uw onderneming te bevorderen.