• Innofication English  Innofication Dutch
De serious game is een proces waarin in meerdere ronden ideeën verder worden uitgewerkt door een innovator/deelnemer of team tot een propositie. In iedere ronde staat een thema voor het business idee centraal waar de crowd zijn waardering kan uitspreken in de vorm van een investering voorzien van commentaar. Business ideeën die over alle ronden heen de meeste investeringen hebben ontvangen zijn de meest kansrijke ideeën voor een organisatie om te implementeren, de winnaars!In iedere ronde heeft een speler een beperkt budget beschikbaar die hij kan investeren in die ideeën/proposities die de meeste waarde opbouwen voor de organisatie. Het is de taak van een innovator/speler om zo veel mogelijk investeringen te ontvangen door de propositie zo goed mogelijk te ontwikkelen en steun te krijgen van andere spelers door het ontvangen van investeringen.

Zo worden er frequent ronden ingericht met als thema de klant, propositie, competenties, concurrentie, portfolio, financiën, roadmap en implementatie. Dit proces is volledig aan te passen aan de business waarin uw onderneming actief is.

De serious game is een wezenlijk ander proces dan crowd sourcing. Hier dienen de innovators, eventueel in teamverband, ideeën proactief uit te werken in iedere ronde, aangezien ze hopelijk ook worden gewaardeerd door de crowd middels een investering en constructieve feedback.

De serious game wordt gespeeld door een kleine selectie uit de crowd. Hoofdzakelijk (interne) medewerkers en enkele belangrijke stakeholders uit uw ecosysteem zijn actief met de serious game. Hier wordt een beroep gedaan op samenwerking, kennisdeling en vindt er een gezonde competitie plaats. Naarmate het innovatieproces vordert, is er steeds meer sprake van gebruik van vertrouwelijke informatie en dient een organisatie een grens te trekken tot waar ze transparant kunnen, willen of mogen zijn.

Door het spelen van de serious game ontstaat er tevens binnen de organisatie en bij externe belanghebbenden meer draagvlak voor nieuwe proposities om maar niet te spreken over het commitment van het management. De serious game zorgt voor het reduceren van risico’s aangezien die ook in de praktijk getoetst kunnen worden.

De serious game is een belangrijk instrument om uw innovatievermogen en concurrentiepositie te verbeteren.  Zowel crowd sourcing als de serious game vormen een geïntegreerd onderdeel van de innovation management software. Voor een volledige innovatie programma kunnen beide onderdelen worden ingezet, maar ze kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Dit is geheel afhankelijk uw business vraagstuk.

Beste resultaat

Behaal het beste resultaat met serious gaming te spelen met een gezonde competitie. Niet alleen het selecteren van de beste propositie staat centraal, maar ook het creëren van draagvlak met externe- en interne stakeholders. Deze stakeholders leveren een belangrijke toegevoegde waarde voor het creëren van de propositie, maar ook voor de implementatie van de propositie. Tenslotte dienen propositie succesvol op de markt te worden geïntroduceerd. En dat gaat helaas niet vanzelf.

Samenwerken en kennisdeling

Door intensief in teams met elkaar samen te werken met daarin een gezond competitief karakter wordt informatie, kennis en ervaring op een constructieve manier gedeeld, waardoor er ook een gedeelde visie kan ontstaan ongeacht te betreffende propositie.

Ondersteuning

Verkrijg ondersteuning binnen de game door spelers (de crowd), aanwezig informatie in de kennisbank en de ondersteuning vanuit Innofication. Onze expertise is naast de game ook onderscheidend!

Informatie delen

De game beschikt over mogelijkheden om documenten in verschillende vormen op verschillende relevante plaatsen in de game te delen, zodat het overzicht blijft behouden. Voeg documenten, powerpoints, (Youtube) videos, teksten en afbeeldingen toe en maak de game visueel aantrekkelijk!


Basics van de serious game

Onderstaand treft u het basis principe van de serious game aan.