• Innovation English  Innovatie Nederlands
head

The challenge, kansen selecteren en draagvlak creëren!!

Toveren

principes innovatieplaformOndernemen, innoveren, kansen benutten, nieuwe markten ontwikkelen, het zijn de toverspreuken die veel managers uitspreken om de snelle veranderingen die op ze af komen, te pareren. Voor wie in tovenaars en sprookjes geloofd, is het genoeg om deze toverspreuken uit te spreken en te denken dat daarmee de toekomst verzekerd is. Wie met beide benen op de grond staat, weet dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Alle hulp en ondersteuning is welkom om te zorgen dat innovatie van de grond komt, dat medewerkers gaan ondernemen en dat al de kansen die er zijn, benut worden.

Ideeën

Vernieuwen begint met ideeën en kansen. Organisaties zijn vaak druk bezig om ze te zoeken en hebben inmiddels veel methoden ontwikkeld om ze te vinden en vorm te geven. Er komen vaak veel ideeën op tafel. Maar wat zijn goede ideeën, wat worden de winnaars van de toekomst? Waar moet geld in gestoken worden? Wat is haalbaar? Hoe kan gebruik gemaakt worden van de kracht van de organisatie? Wat is betaalbaar? Wat is schaalbaar? De uitdagingen rond innovatie en intern ondernemerschap concentreren zich steeds meer op de vraag: Hoe kunnen op een slimme manier de kansen en mogelijkheden geselecteerd worden die echt gaan bijdragen aan het succes van de toekomst?

Selecteren

Het draait om kiezen. Maar op basis waarvan wordt er gekozen? Zijn het de marktmogelijkheden, de financiële prognoses en de investeringen die worden opgeschreven in business cases? Of gaat het om de ondernemer die met passie en energie zorgt dat er wat gebeurt? Of wellicht beide? En wie kiest er eigenlijk? Het selecteren van het beste idee is niet eenvoudig. Het doen van marktonderzoek, het maken van prognoses, het schrijven van business cases. Het zijn papieren tijgers.

Haal de wereld binnen

Een effectieve manier om ideeën te selecteren is eigenlijk door de markt van de buitenwereld binnen de organisatie te brengen. Laat ideeën en interne ondernemers met elkaar concurreren om aandacht, waardering en interesse van uiteenlopende belanghebbenden. Het idee of concept dat de meeste waardering, ondersteuning krijgt van de hele organisatie, heeft ook de beste kans om in de echte wereld een succes te worden.

Concurreren, spelen om te winnen

The challenge is een game waarin teams met veelbelovende ideeën met elkaar de strijd aanbinden. Het gaat erom de aandacht, interesse, steun en waardering van de interne belanghebbenden te winnen. Het gaat er ook om erkenning van elkaar te krijgen. Teams ontwikkelen in drie stappen een idee van een concept naar een propositie. Een propositie met daaraan gekoppeld één of meerdere echte klanten!! Het team dat de meeste supporters en waardering verzamelt, wint.

Spelregels

In drie achtereenvolgende ronden ontwikkelen de teams hun idee. Ze doen dat aan de hand van een aantal hele duidelijk opdrachten!! Daarnaast worden ze professioneel begeleid en krijgen ze feedback van de andere medewerkers in de organisatie. Kennis wordt gedeeld!! Zelfs klanten of partners kunnen feedback geven. De belanghebbenden geven niet alleen feedback. Ze spreken voorkeuren uit en bovenal ze investeren in ideeën en concepten. Op die manier prikkelen ze de ontwikkelteams en krijgen ideeën en concepten reële waarde. Het concept dat het meest waardevol is, wint.

Implementeren=draagvlak

Naast het selecteren en ontwikkelen van de beste ideeën, bevordert de challenge de acceptatie van nieuwe ideeën. Wie betrokken is bij het ontwikkelen en ontstaan, is meestal ook een supporter. Het zorgt voor betrokkenheid en bovenal voor draagvlak. Als een nieuw idee gedragen wordt door de organisatie, dan wordt kans op succes enorm vergroot!

Leren en documenteren

Het spelen van de 'challenge' zorgt voor het ontwikkelen en selecteren van de beste kansen en ideeën. Het zorgt voor het ontwikkelen van draagvlak. Maar dat is niet het enige. Door het spel te spelen, leren de deelnemers hoe ze snel en effectief ideeën kunnen ontwikkelen tot aantrekkelijke productconcepten. Door goed te kijken hoe de teams ideeën ontwikkelen kunnen organisaties hun innovatieprocessen verbeteren. Door te spelen met behulp van een slimme ICT applicatie, wordt het hele ontwikkelproces vastgelegd en gedocumenteerd en biedt het spel veel mogelijkheden voor nadere analyse en onderzoek.

Innovatieplatform

innovatieplatform Om te zorgen dat het spel snel en doelgericht gespeeld wordt, is er een slim innovatieplatform ontwikkeld dat alle activiteiten van de spelers ondersteund. De ontwikkelteams kunnen hun vorderingen laten zien aan anderen. Ze kunnen gebruik veel functionaliteiten om hun proposities te ontwikkelen. Stakeholders kunnen alles online volgen en hun waardering en feedback geven. Het platform beschikt over uiteenlopende tools om de ontwikkelteams te ondersteunen en te prikkelen. De waardeontwikkeling van ideeën wordt zichtbaar gemaakt en een database aan management methoden en technieken is toegankelijk. Het platform is cloudbased en kan volledig worden aangepast specifieke omstandigheden