• Innovation English  Innovatie Nederlands
head

Uitdagingen

entrepreneurship challenge Innovatie is een actueel onderwerp waar menig CxO van wakker ligt. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en het is lastig om strategische keuze(n) te maken voor innovaties in verband met de grilligheid en dus risico van nieuwe initiatieven. Het is een extra uitdaging om de ‘time to market’ zo kort mogelijk te houden, want de investeringen moeten sneller dan in het verleden worden terugverdiend.

Innoveren is belangrijk, want het kunnen de toekomstige cash cows worden die zorgen voor continuïteit. En dat hoeven dan echt niet allemaal radicale- en/of disruptieve innovaties te worden! De bestaande business moet ook worden gerund en de werkdruk bij werknemers is al (te) groot. Niet vreemd dat innoveren stuit op de nodige weerstand in de praktijk. Het “not invented here syndroom” ligt op de loer. Werknemers en andere belanghebbenden zijn niet of in een te laat stadium betrokken bij vernieuwing en voelen zich niet verbonden. Ga daar maar eens mee aan de slag als innovatie manager.

Innovatie labs

innovatie lab Een zelfstandig innovatie lab wordt geregeld een geïsoleerd eiland waarin de innovatie managers vervreemden van hun organisatie. Nieuwe proposities passen veelal niet binnen de strategie en/of hebben grote moeite om te “upscalen”.

Bestaande methoden en modellen?!

innovatie lab Veel bewezen en succesvolle methoden, modellen en frameworks, zoals Lean Startup, Business Modelling, Google Design Sprints hebben hun succes bewezen bij overwegend startups en kleine incrementele innovaties waar het aantal betrokken stakeholders beperkt zijn. Over de implementatie/realisatie van innovaties en het veranderproces wordt echter nauwelijks antwoord gegeven.

Innovatie ecosysteem

Het opbouwen van een innovatie ecosysteem kan uitkomsten bieden om vroegtijdig betrokkenheid en commitment van stakeholders te krijgen in alle fasen van het innovatieproces.

Innovatie is tenslotte niet het feestje van het management of een klein groepje mensen!

Innovatieplatform voor het innovatie ecosysteem

innovatie lab Innofication heeft een uniek innovatieplatform ontwikkeld om organisaties te helpen succesvoller te innoveren en te veranderen waarbij de medewerkers en andere belanghebbenden (the crowd) actief worden betrokken in het ontwikkelen van nieuwe concepten (producten, diensten, nieuwe business modellen, strategieën en customer experience concepten).

Hierbij richten wij ons op zowel de harde- als misschien nog wel belangrijker de zachte kant van innoveren en veranderen waar uiteraard het idee/concept, mensen, interactie en leren centraal staan om een meer ondernemende cultuur te realiseren.

Een volledige innovatie community wordt ingericht waarbij alle betrokkenen actief kunnen deelnemen aan het innovatieproces. Dit geldt niet alleen voor de innovators, maar voor alle betrokkenen. Dit kan zowel een gesloten en/of open community zijn.

Ons innovatieplatform maakt gebruik van ideation, co-creatie, open innovatie, serious gaming en social learning technieken om uw innovatiekracht en verandercapaciteiten te verbeteren. Het flexibele innovatieplatform heeft niet een vaste methodiek, maar maakt gebruik van best practices en kan dusdanig worden ingericht dat uw innovatievraagstuk het beste kan worden opgelost. Zo heeft ons platform bijvoorbeeld een eigen collaboratie oplossing waarmee innovatieteams met elkaar kunnen samenwerken in een gesloten omgeving en gezamenlijk proposities kunnen uitwerken in teamverband.