• Innofication English  Innofication Dutch

Incubator Challenge voor startup support

Er zijn veel initiatieven van incubators, accelerators, innovatie hubs en andere communities waar vaak in een soort competitieverband ideeën door startende ondernemers worden uitgewerkt tot concepten die op de markt kunnen worden geïntroduceerd, waarbij vaak de funding van het idee/concept ook een belangrijke rol vervuld.

Veelal vinden deze initiatieven plaats middels intensieve begeleiding van coaches die de startende ondernemer ondersteunen om hun concept uit te werken in proposities die market ready zijn.

Dit proces verloopt in de praktijk veelal offline, waarbij intensief contact plaatsvindt met de startende ondernemer en de coaches (vaak ook mentor genoemd).

De incubator challenge van Innofication maakt het mogelijk om dit proces te verbeteren c.q. verder te professionaliseren, waarbij in een online omgeving de ideeën in competitieverband worden uitgewerkt.

Voordelen

Dit biedt de volgende voordelen ten opzichte van veelal een uitsluitend offline aanpak:
Real-time inzicht in de voortgang van de startende ondernemers in het ontwikkelen van hun ondernemingsplan.
Inzicht in de knelpunten waar veel startende ondernemers met hun idee problemen ondervinden.
 Inzicht in de pareltjes die veel business potentieel hebben.
Motivatie startende ondernemers in verband met competitie-element (serious gaming) in Incubator challenge.
Leeromgeving waar veel informatie met zowel de startende ondernemer en/of de coaches kunnen worden gedeeld.
Bevorderen interactie en kennisdeling tussen startende ondernemer en coaches.
Transparante omgeving waarbij zowel startende ondernemers als coaches inzicht hebben waarom bepaalde ideeën van wellicht andere startende ondernemers beter presteren.
Verbeteren aandacht spanne van de startende ondernemer, aangezien er continue kan worden gewerkt aan ondernemingsplannen voor een interessant idee.
Gecontroleerd proces die de creativiteit en ondernemersmentaliteit niet afremt, maar juist bevordert.

Concept

Onderstaand is het concept van de “Incubator challenge” weer gegeven.

In tegenstelling tot de andere challenges die Innofication beschikbaar heeft waar van ieder idee of ondernemingsplan elk detail aan informatie beschikbaar is, zijn er voor de Incubator challenge bewust beperkingen welke informatie van een idee of ondernemingsplan kan worden gedeeld met de andere spelers/ondernemers in het platform. De startende ondernemers zijn tenslotte zelfstandige ondernemingen die mogelijk niet alle informatie van hun idee/plan willen delen. Zo kan een startende ondernemer niet de inhoud van een idee of ondernemingsplan van een andere startende ondernemer inzien!

In de Incubator challenge zijn er spelers, de startende ondernemers, die aan hun idee of ondernemingsplan kunnen werken. In de Incubator challenge zijn één of meerdere ronden waar in iedere ronde één thema centraal staat voor het idee of ondernemingsplan. Zo kan er een ronde zijn die de focus heeft op de marktanalyse, een andere ronde heeft de focus op het business model en verdienmodel en een andere ronde is volledig gericht op de propositie etc.

In iedere ronde dienen de startende ondernemers een beperkt aantal essentiële vragen uit te werken die centraal staan in het thema van een ronde. Deze uitwerken kunnen bestanden, video’s, presentaties en andere content bevatten.

In de Incubator challenge zijn er coaches en/of managers actief die de ideeën of plannen van de startende ondernemer in iedere ronde beoordelen middels het geven van feedback en een fictieve investering (waardering). In de Incubator challenge hebben alleen de coaches en managers de mogelijkheid om te investeren en feedback te geven, aangezien zij alle informatie (uitwerkingen) van ideeën of ondernemingsplannen te kunnen inzien.

Het idee of plan die over alle ronden heen de meeste investeringen heeft ontvangen is de winnaar en dus in de praktijk het meeste kansrijke plan!

Er kan voor de Incubator challenge de keuze worden gemaakt dat alle spelers (startende ondernemers) elkaars profiel kunnen inzien en/of de resultaten (investeringen) van andere ondernemingsplannen, zonder de inhoud van het ondernemingsplan te delen. Zo kan de prestatie van een startende ondernemer worden vergeleken met de gemiddelde score en maximale score van een ander ondernemingsplan.

Het is tevens mogelijk dat startende ondernemers in teamverband werken aan een ondernemingsplan.

Het proces welke wordt gevolgd in de Incubator challenge is helemaal afhankelijk van het doel van uw challenge en kan daar aan volledig worden aangepast. Zo kan een challenge bestaan uit één of meerdere ronden en kunnen de vragen per ronde zelf worden bepaald. Daarnaast zijn er ook verschillende typen ronden. Daarnaast beschikt de Incubator Challenge over een kennisbank die door u ook verder kan worden uitgebreid.


Ondersteuning

Innofication ondersteunt u gedurende de gehele Incubator Challenge van voorbereiding, uitvoeren en evaluatie van de challenge. De activiteiten kunnen bestaan uit project management, strategisch advies, inrichting omgeving, gebruikersondersteuning, technisch support, moderator rol, managementrapportages en offline sessies faciliteren.  bekijk onze professional services.
De toegevoegde waarde van ons innovatieplatform is groot, maar het blijft nog altijd een software instrument die nooit vanzelf gaat lopen. Dienstverlening van de klanten en Innofication zijn hiervoor noodzakelijk om er een groot succes van te maken.

Toepassing

De Incubator challenge biedt overigens meer toepassingsmogelijkheden. Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet in leeromgevingen waar aan plannen worden gewerkt die de studenten/spelers niet van elkaar kunnen inzien, terwijl er toch een game element aanwezig dient te zijn om spelers enerzijds te motiveren, maar anderzijds ook om een proces goed te managen.