• Innovation English  Innovatie Nederlands
head

Nederland heeft veel startups waarvan de meeste ondernemingen geen lang bestaansrecht weten op te bouwen of (on)bewust niet groeien tot noemenswaardige ondernemingen. De incubator heeft onder andere als taak beginnende ondernemers te begeleiden in het eerste stadium van hun onderneming en te bepalen welke startups mogelijk interessant zijn om in te participeren.

De uitdaging

De drempel om te gaan ondernemen in Nederland is de afgelopen jaren door o.a. de overheid verlaagd. Maar nog belangrijker, er zijn diverse overwegend technologische ontwikkelingen gaande die de drempel om te gaan ondernemen lager maken, zoals verschillende cloud oplossingen, open sources producten, big data, internet of thing (IoT) en nieuwe verdienmodellen op basis van pay per use. Dit zorgt er voor dat startups minder dan in het verleden aanzienlijke voorinvesteringen dienen te verrichten, waarbij de lasten meer synchroon lopen met baten.

Diezelfde technologische ontwikkelingen kunnen tevens resulteren in nieuwe markten en kansen die door bestaande bedrijven in een bedrijfstak (nog) onbenut blijven.

Veel markten zijn de afgelopen jaren dynamischer geworden waar veranderingen minder voorspelbaar zijn en dan hebben we het niet gehad over de complexiteit en de concurrentie-intensiteit van de markt.

Genoeg kansen, maar ook grote bedreigingen voor startups. De incubator heeft de taak om startups nog beter te begeleiden in de wereld van ondernemerschap. En niet geheel onbelangrijk voor de incubator, ook die pareltjes te selecteren die bestaansrecht hebben voor de lange termijn.

Volstaat het faciliteren van een aantal workshops met startups, begeleiding door een mentor en een uiteindelijke pitch voor een jury nog steeds?

Bent u als incubator niet toe aan een online omgeving waar startups continue werken aan hun ondernemingsplan in competitieverband met andere startups? Startups stimuleren, kennis delen, knelpunten van startups snel signaleren en startups continue kunnen benchmarken? Combineren van online- en offline activiteiten om het beste resultaat te behalen?

De aanpak

Innofication heeft een uniek serious gaming platform ontwikkeld waarmee startups in staat zijn om nieuwe business ideeën sneller om te zetten in proposities/ondernemingsplannen die in de markt kunnen worden gezet.

In de game staat de praktijk van de startup centraal waarin de startup individueel of in teamverband strijdt tegen andere startups. De game bestaat uit diverse ronden. In iedere ronde staat een thema centraal, waarvoor de startup essentiële vragen dient uit te werken. De uitwerkingen van deze vragen worden beoordeeld door coaches middels investeringen en feedback. De startup die over alle ronden heen de meeste investeringen van coaches heeft ontvangen is de winnaar en klaarblijkelijk ook het meest interessante concept voor een incubator om in te participeren.

De incubator challenge is een webbased omgeving die volledig aan uw business behoeften en huisstijl kan worden aangepast. Zo kan de structuur, het proces en de inhoud van een serious game voor een fintech startup anders zijn dan die van een startup in life sciences.

Innofication biedt daarnaast ook ondersteunende diensten die onder andere bestaan uit het faciliteren van de game in o.a. plenaire sessies, waarin ook belangrijke best practices op het gebied van innovatie, entrepreneurship, business modellen e.d. worden gedeeld. Additionele diensten zijn advies, trainingen en projectmanagement.

Het resultaat

Bovenstaande unieke aanpak zorgt voor het vergroten van de succeskansen van startups en het vinden van de pareltjes door incubators.

Incubator Challenge voordelen:
Inzicht in pareltjes die (veel) business potentieel hebben.
Real-time inzicht in voortgang van startups.
Inzicht in knelpunten startups.
Motivatie startups in verband met competitie-element (serious gaming).
Leeromgeving waarin veel informatie met zowel startups en/of coaches kan worden gedeeld.
Bevorderen interactie en kennisdeling tussen startups en coaches.
Kennisbank met modellen op het gebied van innovatie en ondernemerschap.
Gecontroleerd proces die de creativiteit en ondernemersmentaliteit niet afremt, maar bevordert.
Uniek concept dat uw imago zal vergroten.