• Innofication English  Innofication Dutch
Innovatie Software

Innovatie Software en Consultancy
om succesvol te Innoveren en te Veranderen

Next generation idee en innovatie management software

Wij creëren een innovatie community waarin uw ecosysteem actief wordt betrokken bij het verzamelen, experimenteren, evalueren en selecteren van ideeën tot en met de ontwikkeling van volledige proposities. Het innovatieplatform is gericht op mensen, ideeën, interactie en kennisdeling met als doel om een innovatiecultuur te creëren waardoor organisaties beter kunnen innoveren en veranderen.

Enkele bouwstenen innovatieplatform:
ideation
Ideation
cocreatie
Co-creatie
Open Innovatie
Open Innovatie
serious gaming
Serious gaming
innovatie management
Innovatie Management
social learning
Social learning
Innofication biedt ideation, innovation management, serious gaming, social learning solution en collaboration oplossingen om een innovatieculuur te helpen creëren. Zowel de hard- als zachte kant is belangrijk om succesvol te kunnen innoveren met de commitment van uw stakeholders Ons innovatieplatform gaat verder dan alleen ideeën verzamelen. Het is een innovatie suite die flexibel is aan te passen aan uw innovatievraagstuk. Daag ons uit!

Innovation is collaboration.
It is not a one man show or the responsibility of a small team.
It is people business

- Innofication -

Toepassingen innovatie software

Flexibele innovatie software
Uniek flexibel innovatieplatform
Innovatie management software van ideeën naar proposities
Van ideeën tot propositie ontwikkeling
Innovatie software en innovatie consultancy
Ecosysteem staat centraal

Door ons innovatieplatform kunt u beter aansluiten op de turbulente ontwikkelingen in uw bedrijfsomgeving en uw medewerkers en andere belanghebbenden uit uw ecosysteem betrekken bij innovatie en verandering.


innovatie community en collaboration

ideeën via verschillende kanalen

slim innovatieproces

dashboard en widgets
Innovatie dashboard
Innovatie community en collaboration
Open- en/of gesloten communities zelfs per campagne
Content management systeem en kennisbank
Gamification, zoals likes en badges
Chat en messaging in campagne
Collaboration oplossing voor innovatieteams
Geavanceerd autorisatiemodel en security
Branding in uw huisstijl en meertalig
Ideeën via verschillende kanalen
Ideeën via verschillende kanalen ontvangen zoals intranet, extranet en Twitter
REST API om ideeën via andere kanalen te kunnen verzamelen
Ideeën voorzien van documenten, video's, html content, etc.
Import en export functies voor ideeën
Aan te passen formulieren om zonder integratie buiten platform ideeën te delen
Ideeën verrijken met additionele informatie, zoals afdeling en categorieën
'Custom fields' ideeën om o.a. waarde innovatiefunnel inzichtelijk te maken
De innovator kan een innovatieteam samenstellen per idee
Snel ideeën op basis van allerlei criteria zoeken
Ideeën delen
Innovatieproces
Slim innovatieproces
Niet "one size fits all", innovatieproces inrichten om uw vraagstuk op te lossen
In ideation meerdere evaluatiemethoden
Potentieel goede ideeën middels serious gaming (competitie) ontwikkelen
Veel ondersteunde content beschikbaar om innovators te ondersteunen
Ondersteunde modellen, zoals BMC, VPC, Experiment Canvas, etc.
Innovatieproces kan eenmalig, maar ook continue proces zijn
Geavanceerd autorisatieproces. Open innovatie heeft grenzen!
Unieke en flexibele methode om gedragen producten en diensten te ontwikkelen
Dashboards en widgets
Diverse rapportages voor innovators en managers
Operationeel dashboard voor bewaken innovatieproces
Business dashboard om de toegevoegde waarde van innovatie inzichtelijk te maken
Dashboards zijn opgebouwd uit widgets en zijn volledig klantspecifiek in te richten
Separate BI tooling kan worden ingezet voor nadere analyses en dashboards
Operationeel innovatie dashboard

Resultaten

Door actief samen te werken, kennisdeling en support van stakeholders worden ideeën sneller uitgewerkt tot proposities.

Door uw klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden uit uw ecosysteem proactief te betrekken kunnen proposities sneller worden gevalideerd op hun haalbaarheid.

Motivatie en commitment medewerkers verbeteren op ieder niveau in de organisatie. Zij kunnen allemaal deelnemen aan innovatie-initiatieven en hun stem wordt gehoord!

Entrepreneurship en samenwerking stimuleren op ieder niveau in de organisatie. Fail fast and cheap, move faster. Een cultuurverandering!

Geen verborgen agenda's. Het is voor iedereen duidelijk waarom bepaalde keuzen worden gemaakt, zodat iedereen blijft aangehaakt!

Kennisvergaren, kennisdelen en interactie in een gezonde stimulerende omgeving heeft een motiverende werking en fun factor. Vernieuwing vindt vaak plaats naast de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers.

Kenmerken innovatieplatform

Open Innovation

Belanghebbenden binnen uw organisatie, bestaande netwerken (eco systems) en zelfs daar buiten kunnen nieuwe ideeën en inzichten verschaffen voor innovatie.

Serious Gaming

Door het spelen van onze serious game kunnen geselecteerde ideeën in competitieverband tot proposities worden uitgewerkt.

Commitment

Door stakeholders actief te betrekken en door op een transparante manier samen te werken ontstaat meer commitment.

Leren

Door beschikbare kennis uit ons content management systeem/ kennisbank en de kennis & ervaring van spelers te delen worden inzichten verbeterd en de professionaliteit verhoogd.

Cultuur

Onze oplossingen sluiten aan op de behoefte van dynamische- en lerende organisaties die behoefte hebben aan een ondernemende cultuur waar de crowd centraal staat.

Flexibiliteit

Ons platform is flexibel aan uw business behoeften aan te passen en biedt veel toepassingsmogelijkheden.

Innovatie van het innovatieproces

Door bestaande innovatieprocessen te veranderen kan de time to market van nieuwe producten en/of diensten worden verkort en worden nieuwe inzichten verkregen.

Bottom Up

Het benutten van aanwezig kennis en kunde van medewerkers en kennis van buiten de organisatie (bijv. klanten) vormt een bron van creativiteit en succesvolle innovaties.

Analytics & Control

Inzicht en meer controle over het innovatieproces en de betere proposities. Direct kunnen bijsturen indien noodzakelijk zonder de creativiteit plat te slaan.

The most difficult and critical first customer for
a new product or service
is often
your own organization.

- Friso Muntjewerf -

Blog

Collaboration, samenwerken aan proposities door teamleden
Collaboration, samenwerken aan proposities door teamleden Collaboration, samenwerken aan proposities In het innovatieplatform zijn er altijd al mogelijkheden dat niet uitsluitend individuen werken aan een propositie, maar dat zijn ook in teamverband daaraan kunnen werken. Voordat een uitwerking van een propositie wordt gedeeld in het innovatieplatfor...
Schaal van Betekenis sponsor
Schaal van Betekenis sponsor Afgelopen vrijdag 7 december heeft een Creathon door de stichting Schaal van Betekenis op de Zuidas plaatsgevonden met 120 deelnemers waar het in kaart brengen van niet financiële waarde van een organisatie centraal staat. De Scale of Significance zal naar verwachting het meest naast de fin...
Nog altijd druk bezig met Post-it® in workshops?
Nog altijd druk bezig met Post-it® in workshops? In de praktijk zien wij dat er veel methoden worden gebruikt waarbij tijdens workshops druk wordt gewerkt met veel Post-it® op verschillende borden om de creativiteit de vrije loop te laten. Een belangrijk proces, waarbij samenwerking, creativiteit, kennis, ervaring, fun en een gezonde discuss...
Business Dashboard voor innovatie
Business Dashboard voor innovatie Naast het dashboard voor managers in het platform om operationeel de innovatie processen goed te managen en de vele rapportages is er nu ook een Business Dashboard gelanceerd. Het Business Dashboard richt zich op het inzicht krijgen in de business value die het platform biedt. Zo ge...